ปภ.ลำปาง..สรุปความเสียหายพายุ!!หนักสุดในรอบ 3 ปีถล่ม 57 หมู่บ้าน!!เตรียมประกาศพื้นที่ภัยพิบัติ

วันที่ 7 พฤษภาคม 2560 นายสมคิด ผานุการณ์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง  ได้รายงานสรุปพื้นที่ผลกระทบจากเหตุวาตภัยพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและพายุลูกเห็บ ที่เกิดขึ้นในระหว่างวันที่ 4 – 6 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา โดยพบว่า จ.ลำปาง มีพื้นที่ประสบภัยดังกล่าวมากถึง 57 หมู่บ้าน กระจายใน 17 ตำบล 6 อำเภอ ได้แก่ อ.เมืองลำปาง อ.เสริมงาม อ.แม่เมาะ อ.เถิน อ.สบปราบ และ อ.แม่ทะ ซึ่งมีบ้านเรือนราษฎรได้รับผลกระทบมากกว่า 2,000 หลังคาเรือน โดยพื้นที่ อ.สบปราบ มีหมู่บ้านได้รับผลกระทบจากภัยทางธรรมชาติครั้งนี้มากที่สุดถึง 22 หมู่บ้าน จำนวนบ้านเรือนราษฎรกว่า 360 หลังคาเรือน กระจายใน 4 ตำบล รองลงมาที่ อ.เถิน มีหมู่บ้านได้รับผลกระทบไปกว่า 21 หมู่บ้าน บ้านเรือนราษฎรประสบภัยกว่า 300 หลังคาเรือน กระจายใน 6 ตำบล

ทั้งนี้ทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปางจะได้นำข้อมูลพื้นที่ความเสียหายจากภัยทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นเข้าที่ประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธาน เพื่อพิจารณาถึงความช่วยเหลือ และประกาศให้เป็นเขตพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเนื่องจากประสบเหตุวาตภัย อย่างไรก็ตามภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นครั้งนี้นับเป็นภัยที่เกิดขึ้นอย่างหนักสุดในรอบ 3 ปีที่สร้างความเสียหายต่อบ้านเรือนและส่งผลกระทบต่อพื้นที่ จ.ลำปาง มากถึง 57 หมู่บ้าน กระจายใน 6 อำเภอดังกล่าว

ทีมข่าวลำปาง 13