ปตท.เปิดค่ายเยาวชนก๋องปู่จา ครั้งที่ 16 นำเยาวชนเรียนรู้ทักษะอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 14 มิถุนายน 2561 ที่คลังปิโตรเลียมลำปาง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) อ.เมือง จ.ลำปาง นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการค่ายเยาวชน ปตท. อนุรักษ์ก๋องปู่จา” ครั้งที่ 16

 

โดย นายชูชาติ โพธิรัชต์ ผู้จัดการส่วนคลังปิโตรเลียมลำปาง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ปตท.ได้ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้ยังคงอยู่ จึงร่วมกับจังหวัดลำปาง และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปางจัดโครงการดังกล่าวขึ้น

ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนภาคเหนือได้เรียนรู้วัฒนธรรมอันดีงามของท้อถิ่น และรักษาองค์ความรู้การตี๋ก๋องปู่จาที่ถูกต้องไว้ ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 14-16 มิถุนายน 2561 ใช้เวลาทั้งสิ้น 3 วัน 2 คืน ณ วัดพระเจดีย์ซาวหลัง จ.ลำปาง

อย่างไรก็ตามทาง ปตท. ได้คัดเลือกเยาวชนจาก 13 อำเภอ ในจังหวัดลำปาง อำเภอละ 10 คน รวม 130 คน เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งมีผู้ทรงคุณวุฒิให้ความรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ ฝึกปฏิบัติ 5 ฐาน จัดการทดสอบและประเมินผล พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรเพื่อเป็นการรับรองถึงทักษะของเยาวชนอีกด้วย

สำนักข่าวลำปาง 13