ปลูกต้นไม้ 500 ต้น !! วันต้นไม้ประจำปีของชาติ…ปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ที่วัดนาน้อย ต.ปงแสนทอง อ.เมือง จ.ลำปาง นายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายชูเกียรติ พงศ์ศิริวรรณ ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) และนายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร พร้อมคณะสงฆ์ในเขต ต.ปงแสนทอง และชาวบ้านหมู่ 5 บ้านไร่นาน้อยจำนวนกว่า 100 คนได้ร่วนกันจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2560 เนื่องในวันวิสาขบูชา โดยได้ร่วมกันปลูกต้นไม้หลากหลายชนิดจำนวนกว่า 500 ต้นในบริเวณพื้นที่ของวัด โดยนายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางยังได้ทำการปลูก “ต้นรวงผึ้ง” ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10

โดยทางสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) ยังได้นำกล้าพันธุ์ไม้ต่างๆจำนวนกว่า 2,000 กล้ามาแจกจ่ายให้กับประชาชนเพื่อจะได้นำไปปลูกในพื้นที่ของตนเองอีกด้วย สำหรับ “วันต้นไม้ประจำปีของชาติ”   คณะรัฐมนตรีได้กำหนดให้วันขึ้น 15 ค่ำเดือน 6 ของทุกปีซึ่งจะตรงกับ “วันวิสาขบูชา” ให้เป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นให้คนไทยได้ตระหนักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้นำไปสู่การอนุรักษ์และรู้จักการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า เพื่อเก็บรักษาไว้ให้ลูกหลานต่อไปในอนาคตดังกล่าว

ทีมข่าวลำปาง 13