‘การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคลำปาง’ ประกาศดับกระแสไฟปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง

ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำปาง จะดำเนินงานปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง และเชื่อมต่อระบบเคเบิลใต้ดินแยกป่าขาม ทำให้ต้องดับกระแสไฟฟ้า เพื่อความปลอดภัยของพนักงานที่จะปฏิบัติงานการไฟฟ้าฯ จึงมีความจำเป็นดับกระแสไฟฟ้าในวันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2561

 

โดยมีพื้นที่ดับชั่วขณะคือ ถนนสายลำปาง – งาว ตั้งแต่สถานีไฟฟ้าลำปาง 2 บ้านพรรณี (สถานีไฟฟ้าย่อยปงวัง) ถึง แยกไฟแดงสนามบิน ฝั่ง ปตท.ป่าขาม ประกอบไปด้วย 20 ชุมชนคือ 1.บ้านเทพอุมาวิว 2.บ้านพรรณี 3.บ้านใหม่พัฒนา 4.บ้านเด่นพัฒนา 5.บ้านต้นต้อง 6.บ้านทรายใต้ 7.บ้านจัดสรรดอยฝรั่ง 8.บ้านเมาท์เทนวิว 9.บ้านทุ่งกู่ 10.บ้านม่อนเขาแก้ว 11.บ้านไร่ศิลาทอง 12.บ้านสันติสุข 13.บ้านสามัคคีตะวันออก 14.บ้านไร่พัฒนา 15.บ้านไร่แผ่นดินทอง 16.รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี 17.บ้านพักทหารค่ายสุรศักดิ์มนตรี 18.บ้านต้าหน้าค่าย 19.บ้านจัดสรรเจ้าพ่อทิพย์ช้าง และ 20.บ้านป่าขามพระบาท โดยจะดับเป็น 2 ช่วงคือเวลา เวลา 09.00 – 09.30 น. และ เวลา 16.00 – 16.30 น.

ส่วนบ้านป่าขามพระบาท ฝั่ง ปตท.ป่าขาม ตั้งแต่แยกป่าขาม ถึงปั้ม ปตท.ป่าขาม จะเป็นพื้นที่ดับกระแสไฟฟ้าทั้งวันตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.30 น. ซึ่งหากการปฏิบัติงานเสร็จก่อนเวลา การไฟฟ้าฯจะทำการจ่ายกระแสไฟฟ้าทันที อย่างไรก็ตามการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำปางจึงขออภัยในความไม่สะดวกในการใช้ไฟในวันและเวลาดังกล่าวด้วย

สำนักข่าวลำปาง 13