อุทยานแห่งชาติแม่วะจัดกิจกรรม “สร้างฝายบวชป่าประชาอาสา” เฉลิมพระเกียรติ ร.10

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ที่บริเวณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติแม่วะที่ มว.5 (แม่ปะ) อ.เถิน จ.ลำปาง นายภูดิท ศรีสอาด นายอำเภอเถิน และ นายชาคร ณ ลำปาง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง สาขาเถิน นายเดชอนันต์ คำสวน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่วะ พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จิตอาสา นักเรียน นักศึกษา ประชาชนในพื้นที่ ต.แม่ปะ จำนวนรวมกว่า 500 คน ได้เข้าร่วมในกิจกรรมสร้างฝายบวชป่าและปลูกต้นไม้ในพื้นที่อนุรักษ์

 

สำหรับกิจกรรมดังกล่าวเป็นโครงการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในจังหวัดลำปางเชิงบูรณาการ กิจกรรมส่งเสริมการรักษาฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อม และกิจกรรมก่อสร้างฝายพื้นที่อนุรักษ์ตามแนวพระราชดำริโดยประชาอาสา เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 66 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 ที่จะถึงนี้

อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างจิตสำนึกให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคประชาสังคม เอกชน และชุมชน ได้ร่วมกันอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสร้างความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการสร้างฝายตามแนวทางพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในการกักเก็บชะลอน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค พร้อมทั้งการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่จังหวัดลำปางดังกล่าว

ทั้งนี้ได้นิมนต์พระสงฆ์จำนวน 9 รูปมาทำพิธีทางศาสนาสวดเจริญพระพุทธมนต์ในการบวชป่า การปลูกต้นไม้ และการแจกกล้าพันธุ์ไม้ จากนั้นได้แยกย้ายร่วมกันไปทำฝายตามจุดต่างๆภายในลำห้วยคาจำนวน 89 ฝาย โดยการยืนเข้าแถวต่อกันเพื่อขนก้อนหินขนาดต่างๆเพื่อทิ้งลงในคอกที่เตรียมไว้สำหรับทำฝายหินทิ้ง นอกจากนี้ยังได้มีการจัดตลาดประชารัฐซึ่งได้นำเอาสับปะรดของเกษตรกรมาแจกจ่ายให้กับผู้มาร่วมกิจกรรมอีกด้วย

สำนักข่าวลำปาง 13