16 – 18 สิงหาคม เชิญชวนเดินเล่นเที่ยวในงาน “วิทยาศาสตร์นิทัศน์ราชภัฏลำปาง 61”

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมศักดิ์ ศรีสวการย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เปิดเผยว่าทางคณะวิทยาศาสตร์ ได้ร่วมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติซึ่งตรงกับวันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปี ภายใต้กิจกรรม “วิทยาศาสตร์นิทัศน์ราชภัฏลำปาง 61” โดยกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 16 – 18 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง

 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” และเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” รวมถึงการร่วมเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 150 ปีสุริยุปราคา ณ หว้ากอ ภายใต้หัวข้อ “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม”

สำหรับภายในงานได้มีการจัดแสดงผลงานทางวิชาการในรูปแบบนิทรรศการ การส่งเสริมกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ การศึกษาเรียนรู้จากพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา การอบรมเชิงปฏิบัติการการถ่ายภาพทางดาราศาสตร์ด้วยกล้อง DSLR รวมถึงการจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจำนวนกว่า 25 รายการ อาทิเช่น การตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ การจัดตู้ปลาสวยงาม และการแข่งขันเกม ROV

อย่างไรก็ตามจึงขอเชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันในกิจกรรมต่างๆ โดยได้ขยายเวลารับสมัครถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ซึ่งสามารถสมัครแข่งขันและติดตามรายละเอียดได้ที่ http://www.scilpru.in.th/scifair/  รวมถึงการส่งประกวดภาพถ่ายทางด้านวิทยาศาสตร์และบรรยากาศ สามารถส่งผลงานเข้าประกวดถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2561  โดยหากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 054-241052 ทั้งนี้จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมชมกิจกรรมภายในงานตามวันและเวลาดังกล่าวด้วย

สำนักข่าวลำปาง 13