สรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดลำปาง เดือน กรกฎาคม 2561 มีผู้เสียชีวิตรวม 5 ราย

สำนักข่าวลำปาง 13 รายงานสรุปข้อมูลสถิติของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่จังหวัดลำปาง ประจำเดือน กรกฎาคม 2561โดยพบว่ามีอุบัติเหตุเกิดทั้งสิ้น 262 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บจำนวน 274 ราย และมีผู้เสียชีวิตจำนวน 5 ราย ซึ่ง อ.เมืองลำปาง เกิดอุบัติเหตุเยอะที่สุดจำนวน 142 ครั้ง

 

ส่วนข้อมูลสะสมตั้งแต่ต้นปี 2561 ที่ผ่านมาพบว่าพื้นที่ จ.ลำปาง ได้เกิดอุบัติเหตุไปแล้ว 2,695 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บจำนวน 2,955 ราย และมีผู้เสียชีวิตจำนวน 63 ราย

ซึ่งข้อมูลดังกล่าวอ้างอิงจาก ศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุ Thai RSC ของ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด รวมถึงสถิติการใช้สิทธิ พรบ. ของ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สาขาลำปาง

สำนักข่าวลำปาง 13