เอไอเอส ผุดแอปฯ ‘ร้านฟาร์มสุข’ แหล่งรวมซืื้อ-ขายออนไลน์ สินค้าเกษตรและโอทอป

เมื่อเร็วๆนี้ นายพงษ์ศักดิ์ ตันวิสุทธิ์ หัวหน้าส่วนงานดิจิทัลฟอร์ไทย บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส เปิดเผยว่า เอไอเอส ได้มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 ผ่านแนวคิด “Digital For Thais”  ใน 4 แกนหลักที่เป็นหัวใจสำคัญของประเทศ ทั้งด้านการศึกษา การเกษตร สาธารณสุข และธุรกิจสตาร์ทอัพ หนุนการนำดิจิทัลส่งเสริมการทำงานของภาครัฐ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศให้เข้มแข็ง เพื่อร่วมสร้างประโยชน์และคุณค่าให้แก่สังคมและประเทศชาติ

นายพงษ์ศักดิ์ ตันวิสุทธิ์ หัวหน้าส่วนงานดิจิทัลฟอร์ไทย เอไอเอส

 

โดยในด้านการเกษตร เอไอเอส ได้นำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาส่งเสริมการทำงานของเกษตรกรไทยก้าวไปสู่การเป็นเกษตรกร 4.0 ด้วยแนวคิด “สอน เสริม สร้าง” ผ่านแพลตฟอร์มแอปพลิเคชัน “ฟาร์มสุข” เพื่อส่งเสริมความรู้ให้เกษตรกรเข้าถึงข้อมูลสำคัญในการทำการเกษตร คลังความรู้และภูมิปัญญาต่างๆ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในแปลงเพาะปลูกจากอุปกรณ์ NB-IOT ข้อมูลราคาซื้อ-ขายผลผลิตทางการเกษตร รวมไปถึงข้อมูลด้านการพยากรณ์อากาศที่มีความความแม่นยำสูง เพื่อเพิ่มคุณภาพผลผลิตของเกษตรกรให้สูงขึ้น

และนอกจากนี้ยังมีแอปพลิเคชัน “ร้านฟาร์มสุข” ถือว่าเป็นช่องทางออนไลน์จำหน่ายสินค้าเกษตรวิสาหกิจชุมชน OTOP ผลิตผล พันธุ์พืชและอุปกรณ์ทางการเกษตร เพื่อเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ให้กับเกษตรกรให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น และเป็นแหล่งรวมสินค้าวิสาหกิจชุมชน OTOP ผลิตผล พันธุ์พืชและอุปกรณ์ทางการเกษตรที่หลากหลายที่สุด โดยเกษตรกรสามารถกำหนดราคาขายได้เองตามความเหมาะสม ซึ่งถือเป็นการสนับสนุนและช่วยเหลือเกษตรกรโดยตรง ขณะนี้ ร้านฟาร์มสุขมีร้านค้า จำนวน 273 ร้านค้า มีจำนวนสินค้า 1,517 รายการ

 

อย่างไรก็ตามผู้ที่สนใจเลือกซื้อ สินค้าเกษตรและแปรรูป แบบออนไลน์จากทั่วประเทศ รวมถึงผลิตผลเกษตรตามฤดูกาลเมล็ดพันธุ์พืชและอุปกรณ์การเกษตร และ สินค้า OTOP สามารถค้นหาชื่อและดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “ร้านฟาร์มสุข” ได้ทั้งระบบ IOS และ Android

โดยค้นหาชื่อแอพว่า “ร้านฟาร์มสุข”  ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยในการใช้งานสามารถศึกษารายละเอียดได้ทาง www.aisfarmsuk.com และทางเพจ ร้านฟาร์มสุข & Farmsuk หรือ Farmsuk shop call center ที่เบอร์ 02-489-4455  อีกทั้งยังสามารถสมัครเป็นผู้ขายสินค้าได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายได้ทาง www.aisfarmsuk.com/request

สำนักข่าวลำปาง 13