ผู้ตรวจราชการฯลงพื้นที่ดูน้ำท่วมขังในซอยซ้ำซาก เตรียมก่อสร้างระบบระบายน้ำปี 62

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ที่บริเวณถนนในหมู่บ้านบ้านวังหม้อเจดีย์ซาว ซอย 1 มงคลสถิต  หมู่ 12 ต.ต้นธงชัย อ.เมือง จ.ลำปาง นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และ นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ นายอำเภอเมืองลำปาง พร้อมคณะได้เดินทางมารับทราบข้อมูลข้อเท็จจริงประกอบการพิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมและความจำเป็นของโครงการที่จังหวัดลำปางเสนอรับการสนับสนุนงบประมาณงบกลาง รายการสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

 

โดยบริเวณดังกล่าวนั้นที่ผ่านมาชาวบ้านที่พักอาศัยในหมู่บ้านได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากนานหลายปี ซึ่งเมื่อมีฝนตกลงมาก็จะเกิดน้ำท่วมขังและเน่าเสียเพราะไม่มีท่อระบายน้ำประกอบเป็นแอ่งกระทะ โดยที่ผ่านมาชาวบ้านได้ทำเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วหลายที่แต่ก็ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้เนื่องจากติดปัญหาในการเบิกจ่ายงบประมาณ จนกระทั่งทางจังหวัดลำปางได้เสนอเข้าของบประมาณกลางดังกล่าว

อย่างไรก็ตามทาง นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี หลังได้เดินทางมาตรวจที่จุดดังกล่าวก็ได้เห็นชอบที่จะดำเนินการโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านดังกล่าว โดยจะได้ให้ทางอำเภอเมืองลำปาง สั่งการไปยังเทศบาลต้นธงชัยซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบเพื่อดำเนินการก่อสร้างในปีงบประมาณ 2562 ต่อไป

สำนักข่าวลำปาง 13