3-7 กันยายน จัดหางานลำปางเปิดรับสมัครชายไทย เข้าอบรมส่งฝึกงานประเทศญี่ปุ่น

สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง แจ้งประชาสัมพันธ์ กรมการจัดหางานเปิดรับสมัครผู้รับการฝึกอบรมเพื่อการจัดส่งไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กร IM ปี 2561 ครั้งที่ 3

 

โดยมีคุณสมบัติเป็น เพศชาย อายุ 20-30 ปี บริบูรณ์ ณ วันสมัคร สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือ ปวช. และ ปวส. ไม่จำกัดสาขาวิชา พ้นภาระการรับราชการทหาร และ ไม่มีรอยสัก หรือความผิดปกติทางร่างกาย สายตาปกติ ตาไม่บอดสี

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด ในระหว่างวันที่ 3 – 7 กันยายน 2561  หรือ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง โทร. 054-265 051 – 2 โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

สำนักข่าวลำปาง 13