จังหวัดลำปางต่อยอด ‘เซรามิก’ สร้างสรรค์รูปแบบใหม่ผสมผสานผลิตภัณฑ์ไม้และผ้า

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 ที่บริเวณลานกุ๊กไก่ ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาลำปาง  นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายกิตติศักดิ์ ตันตินรเศรษฐ์ อุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง และหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์กรภาคเอกชน และผู้ประกอบการเซรามิกและหัตถอุตสาหกรรม ได้ร่วมกันทำพิธีปิดโครงการพัฒนาและส่งเสริมสินค้าเซรามิกและหัตถอุตสาหกรรมของจังหวัดลำปาง

 

โดยโครงการดังกล่าวอยู่ภายใต้แผนงานส่งเสริมพัฒนาจังหวัดลำปาง ประจำงบประมาณ 2561 ดำเนินการโดย สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง ในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์เซรามิกลหัตถอุตสาหกรรมไม้และผ้า โดยสร้างสรรค์ให้เป็นผลิตภัณฑ์เซรามิกรูปแบบใหม่ที่ผสมผสานด้วยผลิตภัณฑ์จากไม้และผ้า ที่สามารถจำหน่ายได้ในเชิงพาณิชย์ โดยมีเป้าหมายคือ ผู้ประกอบการเซรามิกและหัตถอุตสาหกรรมและผ้าในจังหวัดลำปาง ซึ่งได้ดำเนินโครงการมาตั้งแต่เดือนมีนาคม 2561 จนสิ้นสุดโครงการเมื่อวันที่ 15 กันยายน ที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตามในการจัดโครงการครั้งนี้ถือเป็นงานสร้างสรรค์แนวใหม่ที่นำมาต่อยอดให้แก่วงการเซรามิกของจังหวัดลำปาง ที่ถือว่าเป็นหัตถกรรมไม้และผ้าเป็นผลิตภัณฑ์เด่นของจังหวัดลำปางที่สามารถนำมาผสมผสานให้ผลิตภัณฑ์เซรามิกมีความสวยงามโดดเด่นและมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น โดยมีเป้าหมายสู่ตลาด Niche Market ที่เป็นสากล ซึ่งมีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 14 ราย ซึ่งแบ่งเป็นผู้ประกอบการเซรามิก 10 ราย ผู้ประกอบการไม้ 2 ราย และผู้ประกอบการผ้า 2 ราย

ทั้งนี้ในการจัดพิธีปิดโครงการในครั้งนี้ยังได้นำเอาผลงานการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ของโครงการจำนวน 14 ชิ้น อาทิเช่น ชุดกาแฟร้อนผสมผสานกับไม้ เครื่องประดับจากเซรามิก เสื้อผ้าฝ้ายกระดุมเซรามิก ฯลฯ มาจัดแสดงเป็นเวลา 2 วันคือ วันที่ 14 – 15 สิงหาคม 2561 พร้อมทั้งมีการเสวนาการส่งเสริมและการพัฒนายกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมเซรามิกและหัตถอุตสาหกรรมสู่ความยั่งยืนอีกด้วย

สำนักข่าวลำปาง 13