เริ่มแล้วงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ “วิทยาศาสตร์นิทัศน์ราชภัฏลำปาง 61”

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผศ.สมศักดิ์ ศรีสวการย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันทำพิธีเปิดกิจกรรม “วิทยาศาสตร์นิทัศน์ราชภัฏลำปาง 61” จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม ซึ่งเป็นการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติที่ตรงกับวันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปี

 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” และเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” รวมถึงการร่วมเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 150 ปีสุริยุปราคา ณ หว้ากอ และส่งเสริมให้เยาวชนได้ให้รับความรู้ในด้านวิทยาศาสตร์ในเรื่องต่างๆ

สำหรับกิจกรรมดังกล่าวมีกำหนดจัดขึ้นเป็นเวลา 3 วัน ได้แก่วันที่ 16 – 18 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ซึ่งภายในงานได้มีการจัดแสดงผลงานทางวิชาการในรูปแบบนิทรรศการ การส่งเสริมกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ การศึกษาเรียนรู้จากพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา การอบรมเชิงปฏิบัติการการถ่ายภาพทางดาราศาสตร์ด้วยกล้อง DSLR

รวมถึงการจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมทั้งมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนได้มาจัดนิทรรศการให้ความรู้ในเรื่องต่างๆอีกหลายหน่วยงานด้วย

สำนักข่าวลำปาง 13