‘คาเฟ่อเมซอน’ กาแฟสดแบรนด์ไทยมากกว่า 2,300 สาขา รุกขยายร้านในต่างประเทศ

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561 นายภัทรพร อาวรุ่งเรือง ผู้จัดการฝ่ายคลังปิโตรเลียมส่วนภูมิภาค บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ได้นำคณะสื่อมวลชนจังหวัดลำปางเข้าศึกษาดูงานการดำเนินธุรกิจน้ำมัน การค้าปลีก  ณ ศูนย์พัฒนาศักยภาพธุรกิจน้ำมัน (Oil Business Academy หรือ OBA) อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

 

ซึ่งศูนย์แห่งนี้ถือว่าเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ที่ได้รวบรวมองค์ความรู้ที่สำคัญของธุรกิจน้ำมันในทุกๆ ด้านที่เป็นพื้นฐานของธุรกิจ ทั้งการตลาดค้าปลีกและการตลาดพาณิชย์โดยมุ่งเน้นในส่วนของน้ำมันใส รวมทั้งธุรกิจเสริมภายในสถานีบริการ ตลอดจนความรู้ทางด้านเทคนิคและเชิงปฏิบัติการอื่นๆ

โดยได้แบ่งห้องการเรียนรู้ออกเป็น 7 ห้องประกอบไปด้วย ห้องสถานีบริการน้ำมัน ห้องระบบจ่ายน้ำมัน ห้องน้ำมันอากาศยาน ห้องวีดิทัศน์ ห้องฝึกอบรม POS ห้องน้ำมันหล่อลื่น และห้องก๊าซปิโตรเลียมเหลว โดยในแต่ละห้องการเรียนรู้ได้จำลองอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องต่างๆ พร้อมเทคนิคการสร้างความเข้าใจ เพื่อให้ผู้เข้าเยี่ยมชมสามารถเข้าใจและเห็นภาพได้อย่างกระจ่างชัด ทั้งนี้เจ้าของสถานีบริการน้ำมัน ปตท. ที่เปิดใหม่ทุกแห่งจะต้องมาเรียนรู้ระบบการทำงานภายในศูนย์แห่งนี้เป็นเวลา 15 วัน เพื่อให้การบริการมีคุณภาพมาตรฐานทุกแห่งอีกด้วย

นอกจากนี้คณะสื่อมวลชนจังหวัดลำปาง ยังได้เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ธุรกิจคาเฟ่อเมซอน (Amazon Inspiring Campus หรือ AICA)  ซึ่งมีโรงคั่วกาแฟที่ผ่านการรับรองระบบมาตรฐานที่มีกำลังการผลิต 2,700 ตันต่อปี และศูนย์ฝึกอบรมบาริสต้าที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพและสร้างมาตรฐานด้านคุณภาพ ซึ่งเจ้าของร้านคาเฟ่อเมซอนทุกแห่งจะต้องมาเรียนรู้ภายในศูนย์เป็นเวลา 9 วัน

โดยเมล็ดกาแฟที่นำมาใช้ภายในคาเฟ่อเมซอนนั้นได้นำมาจากมูลนิธิโครงการหลวง ในโครงการวิจัยและพัฒนาการปลูกและการผลิตกาแฟระบบอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติปีละ 100,000 กิโลกรัม เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการปลูกกาแฟในประเทศ รวมทั้งยังยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนให้เข้มแข็งบนพื้นฐานของการพึ่งพาตนเองอีกด้วย

 

สำหรับคาเฟ่อเมซอนก่อตั้งมาแล้วกว่า 16 ปีมีสาขามากกว่า 2,300 สาขาทั่วโลก ซึ่งถือว่าเป็นร้านกาแฟสดแบรนด์ไทยที่ขยายสาขาไปต่างประเทศแล้ว 6 ประเทศประกอบไปด้วย กัมพูชา ลาว พม่า ฟิลิปปินส์ ญี่ปุ่น และล่าสุดที่ประเทศโอมาน

สำนักข่าวลำปาง 13