สถานศึกษาลำปาง 17 แห่งนำนักศึกษากองทุน ร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561 ที่หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง นายศรีโรจน์  นิมมานพัชรินทร์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อม นางศิรินุช  สวาสดิ์ธรรม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง และผู้บริหารสถานศึกษา นักเรียน นักศึกษา จาก 17 สถานศึกษาในจังหวัดลำปางจำนวนกว่า 200 คนเข้าร่วมกิจกรรมรับบริจาคโลหิตภายใต้ชื่อโครงการ  “กยศ.รวมใจ  ปันโลหิต  ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์  ปีที่  5”  เนื่องในโอกาสมหามงคล  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูรทรงเจริญพระชนมพรรษา 66 พรรษา

 

สำหรับกิจกรรมการรับบริจาคโลหิตครั้งนี้เป็นความร่วมมือกันในการจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ในระดับหน่วยงาน  ซึ่งได้แก่  กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  สถานศึกษาในจังหวัดลำปาง  โรงพยาบาลลำปาง สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง และภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่  ที่เป็นการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อตอบแทนคุณสังคมของนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) อีกทั้งยังเป็นการทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันกิจกรรมโครงการ “กยศ.รวมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่  5” เป็นการช่วยสนับสนุนสภากาชาดไทยในภาวะขาดแคลนโลหิต  โดยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาจะดำเนินการจัดกิจกรรมในปีงบประมาณ  ๒๕๖๑  รวมทั้งสิ้น  ๒๐ จังหวัด

ซึ่งจังหวัดลำปางเป็นจังหวัดหนึ่งที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นครั้งที่ 3  โดยในปี  ๒๕๖๐ ที่ผ่านมามีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 3,651  เพื่อมอบให้แก่ศูนย์บริการโลหิต  เหล่ากาชาดจังหวัด  และโรงพยาบาลต่าง ๆ ได้นำไปใช้ประโยชน์ในการรักษาพยาบาลหรือเพื่อจัดเก็บสำรองไว้ใช้ในยามภาวะขาดแคลนโลหิตดังกล่าว

ณัฐชญานันท์ ทองนิ่ม ภาพ/ข่าว