ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ ติวเข้มเสริมทักษะและเทคนิคการดูนกในพื้นที่ป่า

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 ที่อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง นายพูนสถิตย์ วงค์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (สาขาลำปาง) ได้เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการดูนก จัดโดย ส่วนอุทยานแห่งชาติ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)

 

ซึ่งมีเจ้าหน้าที่จากอุทยานแห่งชาติต่างๆจำนวน 40 คนในสังกัดเข้าร่วมอบรมจาก 9 อุทยานได้แก่ อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน อุทยานแห่งชาติแม่วะ อุทยานแห่งชาติขุนตาล อุทยานแห่งชาติดอยจง อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท อุทยานแห่งชาติเขลางค์บรรพต อุทยานแห่งชาติผากลอง อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย และอุทยานแห่งชาติแม่ยม

โดยการฝึกอบรมครั้งนี้ใช้เวลาอบรมทั้งหมด 4 วันถึงวันที่ 14 กันยายน 2561 ซึ่งมีวิทยากรมาให้ความรู้ในเรื่องการดูนกและเทคนิคการดูนกต่างๆ รวมถึงศึกษาวิเคราะห์ระบบนิเวศและที่อยู่อาศัยของนกในพื้นที่ ซึ่งจะได้นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการสำรวจนกชนิดต่างๆในพื้นที่อุทยานของแต่ละที่ เพื่อจะได้เก็บเป็นข้อมูลให้ความรู้และเทคนิคแก่นักท่องเที่ยวในการเดินศึกษาเส้นทางธรรมชาติดูนกอีกด้วย

นอกจากนี้ผู้เข้ารับการอบรมที่ได้เรียนรู้ทักษะภาคทฤษฎีแล้วยังได้มีการฝึกปฏิบัติในการลงพื้นที่ป่าในเขตอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน เพื่อทำการสำรวจนกชนิดต่างๆในพื้นที่ ซึ่งพบว่ามีนกจำนวนถึง 48 ชนิดที่สำรวจพบในครั้งนี้

สำนักข่าวลำปาง 13