พัฒนาชุมชนอำเภอแจ้ห่มลุยโปรโมทชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถี “บ้านสามัคคี”

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2561 นางผุสดี  ดวงเนตร  พัฒนาการอำเภอแจ้ห่มอำเภอแจ้ห่ม จ.ลำปาง เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้มอบหมายให้กรมพัฒนาชุมชนได้จัดทำโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี โดยมีแนวคิดการพัฒนา OTOP และกิจการที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการท่องเที่ยวโดยชุมชนสู่การสร้างรายได้โดยการขายสินค้า ผลิตภัณฑ์ งานบริการที่มีอยู่ในชุมชนให้กับนักท่องเที่ยว และสร้างสรรค์ ทุนชุมชน ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม เสน่ห์ และอัตลักษณ์ของชุมชน

 

เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน โดยใช้ทุนชุมชนในการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและให้ชุมชนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาวิธีการดำรงชีวิตของคนในชุมชน โดยเสริมสร้างความสามารถของทุนชุมชนในการจัดการกับปัญหาของชุมชน และพัฒนาทุนชุมชนให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน

โดยมีเป้าหมาย 3,273 หมู่บ้านให้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บนพื้นฐานทุนชุมชนอย่างยั่งยืน สำหรับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแจ้ห่ม จ.ลำปาง รับผิดชอบ 7 ตำบล 64 หมู่บ้าน โดยเริ่มต้นนำร่องจำนวน  4 หมู่บ้านคือ บ้านแป้นใต้ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านสา บ้านสามัคคี หมู่ที่ 5 ต.บ้านสา บ้านใหม่เหล่ายาว หมู่ที่ 8 ต.วิเชตนคร และบ้านหนองนาว หมู่ที่ 8 ต.แจ้ห่ม

โดยได้คัดสรรค์ผลิตภัณฑ์ชุมชนไว้หมู่บ้านละ 10 ผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและกรมการพัฒนาชุมชน  โดยได้จัดทำวีดีทัศน์สารคดีเชิงท่องเที่ยวพร้อมทำการเผยแพร่เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัติวิถี

ด้านนายเสรี  นาละออง ผู้ใหญ่บ้าน บ้านสามัคคี หมู่ที่ 5 ต.บ้านสา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง เปิดเผยว่าบ้านสามมัคคี ถือว่าเป็นหนึ่งในสี่หมู่บ้านที่ได้คัดเลือกนำร่อง  โดยชาวบ้านได้คัดสรรผลิตภัณฑ์เด่นชุมชนไว้ 10 รายการคือ  ปลาแดดเดียว ,ปลาร้า , ปลาแห้ง ,ปลาส้มตัว , ปลาส้มบด, ปลาส้มทรงเครื่อง ,ไส้อั่วปลา, ปลาซิวแก้ว, ผลิตภัณฑ์จักสานจากไม้ไผ่(สุ่มไก่) , และสับปะรดกวน(แปรรูป) ไว้รอต้อนรับนักท่องเที่ยว

นอกจากนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวในชุมชนและชมชนใกล้เคียงที่สวยงามคือ วัดพระพุทธบาทสุทธาวาส (เจดีย์ลอยฟ้า) ดอยฟ้างาม ท่าแพสำเภาทอง และสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆอีกมากมาย

สำนักข่าวลำปาง 13