กรมป่าไม้จัดงาน สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา คนกับป่า อยู่อย่างเกื้อกูล

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2561 ที่บริเวณลานรถม้า ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาลำปาง อ.เมือง จ.ลำปาง นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ ได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการ “สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา คนกับป่าอยู่อย่างเกื้อกูล” ซึ่งจัดโดยสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาลำปาง โดยมีนายชูเกียรติ พงศ์ศิริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) พร้อมตัวแทนผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาลำปาง เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ และเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช เข้าร่วมกิจกรรม

 

โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม ที่ผ่านมา และน้อมรำลึกถึงในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่พระองค์ทรงได้ประกอบพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในประเทศไทย ที่ทรงเป็นพ่อของแผ่นดิน พ่อผู้ดูแลรักษาผืนป่าให้อยู่คู่กับน้ำอีกด้วย ซึ่งจะจัดขึ้นพร้อมกันทั้ง 4 ภาค ในศูนย์การค้าในเครือเซ็นทรัลกรุ๊ปได้แก่ ลำปาง ขอนแก่น หาดใหญ่ และ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ตลอดเดือนตุลาคม 2561

สำหรับกิจกรรมดังกล่าวยังได้มอบโล่รางวัลเครือข่ายป่าชุมชนต้นแบบกล้ายิ้มให้กับ นายมานิตย์ อุ่นเครือ นายก อบต.พิชัย หมู่บ้านต้นต้อง ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง รางวัลป่าชุมชนระดับจังหวัด หมู่บ้านหัวฝาย ต.กล้วยแพะ อ.เมือง จ.ลำปาง และ รางวัลป่าชุมชนชมเชย หมู่บ้านโป่งน้ำร้อน ต.เสริมกลาง อ.เสริมงาม จ.ลำปาง

พร้อมทั้งแจกพันธุ์กล้าไม้ฟรี และจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับโครงการดังกล่าว และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากป่าชุมชน ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 20 – 24 ตุลาคม 2561

สำนักข่าวลำปาง 13