สติกเกอร์ไลน์ส่งเสริมการท่องเที่ยว “ลำปางปลายทางฝัน” รายได้เพื่อสาธารณประโยชน์

โหลดกันรึยัง…?? สติกเกอร์ไลน์ “ลำปางปลายทางฝัน” จัดทำโดย คุณอนุรักษ์ นภาวรรณ นายกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯลำปาง และผู้บริหารอินทราเซรามิค ร่วมกับ จังหวัดลำปาง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง ซึ่งรายได้ทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่ายใช้สำหรับสาธารณะประโยชน์ของจังหวัดลำปาง แล้วอย่าลืมโหลดสติกเกอร์ไลน์ “ลำปางปลายทางฝัน” มาใช้กันนะ