1-10 ธันวาคม..นี้ เชิญเที่ยวงาน “ลำปางเซรามิคแฟร์” ครั้งที่ 31 ณ ลานห้างไทวัสดุ

ในทุกปีจังหวัดลำปางจะมีการจัดงานที่สำคัญงานหนึ่งคือ “ลำปางเซรามิคแฟร์” ซึ่งเริ่มมาจากครั้งแรกในปี 2529 ทางศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดงานนิทรรศการเครื่องปั้นดินเผาภาคเหนือ ขึ้นมาที่จังหวัดเชียงใหม่ ต่อมาในปี 2532 โดยความเห็นชอบของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้ย้ายสถานที่มาจัดที่จังหวัดลำปาง จนกระทั่งได้เปลี่ยนชื่องานมาเป็น “ลำปางเซรามิคแฟร์” จนถึงปัจจุบัน

 

นายต่อศักดิ์ ประคำทอง นายกสมาคมเครื่องปั้นดินเผาจังหวัดลำปาง คนปัจจุบันกล่าวว่า การจัดงาน “ลำปางเซรามิคแฟร์ ครั้งที่ 31 ”  ที่จัดขึ้นในปีนี้ภายใต้แนวคิด “ลำปาง นครหัตถศิลป์ ถิ่นอุตสาหกรรมสร้างสรรค์” (Creative Industrial Design Capital)  มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญเพื่อส่งเสริมการตลาดในพื้นที่จังหวัดลำปาง และเพื่อให้ผู้ประกอบการ ที่มีอยู่มากกว่า 200 แห่ง ได้จำหน่ายสินค้าและพบปะกับผู้ซื้อโดยตรงเป็นการส่งเสริมการขาย  การโชว์ผลิตภัณฑ์หรือสินค้าใหม่ที่ผลิตขึ้นมา และเปิดโอกาสให้คนทั่วไปหรือนักศึกษาที่สนใจ  ได้มาศึกษาเรียนรู้กระบวนการผลิตเครื่องปั้นดินเผา

ซึ่งในปีนี้การจัดงานจะมีความพิเศษเพิ่มขึ้นคือ การมีส่วนร่วมในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดลำปาง  เนื่องจากที่ผ่านมาด้วยอุตสาหกรรมเซรามิคของจังหวัดลำปาง  เป็นหัตถอุตสาหกรรมที่สำคัญ เป็นงานที่ใช้แรงงานฝีมือเฉพาะทาง จึงทำให้มีคนสนใจอยากเห็นกระบวนการผลิตว่ามีขั้นตอนอย่างไรบ้าง  ทำให้ที่ผ่านมามีการเปิดโรงงานเซรามิคให้ นักท่องเที่ยวได้เข้าเยี่ยมชม  เช่นชมการใช้เตาเผาแบบโบราณที่ใช้ฟืน การผสมดิน การเพนท์สีลวดลายลงบนเครื่องปั้น  การชุบเคลือบ  การเปิดหมู่บ้านเซรามิคให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมที่อำเภอเกาะคาเป็นต้น

จึงถือได้ว่าอุตสาหกรรมเซรามิคลำปางเป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดลำปางด้วย  ซึ่งในปีนี้การจัดงานจะมีความพิเศษคือจะเป็นลักษณะกลางแจ้ง สามารถเดินซื้อและชมสินค้าได้ทั้งงาน  นอกจากนั้นจะมีการแสดงนิทรรศการให้ความรู้ต่างๆมากมาย  เช่น การสาธิตการเผาเคลือบแบบรากุ (Raku) แนวศิลปะแบบญี่ปุ่น , กระบวนการผลิตเซรามิคที่ใช้ระบบ Automatic ผสมผสานกับแรงงานคน และแขนกล Low Cost Automatic (LCA)ในยุค 4.0 , การให้คำปรึกษาเชิงลึกในเรื่องการผลิต ผลิตภัณฑ์เซรามิค โดยผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์ ITC (Industry Transformations  Center) ของกลุ่มพัฒนาเซรามิคและวัสดุอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมสินค้านวัตรกรรมใหม่ๆมากมาย และสินค้า New Arrival จากผู้ประกอบการเซรามิคกว่า 100 คูหา พร้อมอาหารและเครื่องดื่มในงาน

นายต่อศักดิ์ กล่าวอีกว่าในอนาคตจะผลักดันให้งาน “ลำปางเซรามิคแฟร์” ให้เข้าสู่ระดับอาเซียน เนื่องจากจังหวัดลำปางมีความพร้อม ไปด้วยแหล่งดินขาวที่มีคุณภาพสูง มีโรงงานและแรงงานที่มีฝีมือในอุตสาหกรรมเซรามิคจำนวนมาก และมีจุดเด่นสามารถทำงานหัตถศิลปะสู่หัตถอุตสาหกรรมได้  โดยการคงคุณค่าในตัวเอง จนทำให้ ชามตราไก่ ของจังหวัดลำปาง ได้ขึ้นทะเบียนเป็นส่วนบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทยหรือ GI นอกจากนั้นยังมีความหลากหลายในกระบวนการผลิตคือ  สามารถผลิตจำนวนน้อยไปจนถึงการผลิตในระดับอุตสาหกรรมส่งออก กว่า 80 ประเทศทั่วโลก  ซึ่งสินค้ามีตั้งแต่ วัสดุทางการก่อสร้าง ,วัสดุทนไฟ , ของประดับตกแต่ง , สินค้าเกี่ยวกับทางศาสนาของบูชา , และสินค้านวัตรกรรม หลายชนิด เช่นขณะนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการริเริ่มผลิตกระเบื้องโซล่าลูป (Solar Loop) เป็นต้น

ด้าน นายประจวบ กันธิยะ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวว่า เป็นงานที่จัดขึ้นมานานแล้ว เป็นโอกาสที่ผู้ผลิตและผู้บริโภคมาพบกันโดยตรง ในแต่ละปีก็จะมีออร์เดอร์สินค้า ซึ่งในส่วนจังหวัดลำปางนั้น โดยทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม  ได้มีแนวคิดช่วยเหลือในเรื่องการลดต้นทุนการผลิตจากต้นน้ำ โดยมอบให้ทางพลังงานจังหวัดนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการลดต้นทุนการเผาเซรามิค ส่วนกลางน้ำจะช่วยเหลือในเรื่องกระบวนการผลิต โดยการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ในกระบวนการให้สินค้าเซรามิคมีคุณภาพเท่าเทียมกับต่างประเทศ รวมถึงการออกแบบด้วย

ส่วนด้านการช่วยเหลือปลายน้ำคือการไปออกบูธและการจัดงานเซรามิคแฟร์ในต่างประเทศ โดยขณะนี้ทางจังหวัดลำปางได้มีแผนงบประมาณของปี 2563 จากกลุ่มพัฒนาจังหวัด เพื่อที่จะนำมาสนับสนุนในเรื่องเซรามิคของจังหวัดลำปางนี้ประมาณ 100 ล้านบาทในหลายๆด้าน  เราจะต้องมีการยกระดับสินค้าให้ได้มาตรฐานสู้ต่างประเทศให้ได้มากกว่านี้นายประจวบกล่าว  สำหรับงาน “ลำปางเซรามิคแฟร์” ในครั้งนี้ จะจัดขึ้นในวันที่ 1 – 10 ธันวาคม 2561  ณ ห้างไทวัสดุสาขาลำปาง  เยื้องคลังก๊าซ ปตท.

อัคเรศ  สมเปิง