เช็คด่วน !! 28 เส้นทางเมืองลำปางปิดถนนจัดกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” 9 ธันวาคม..นี้

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2561 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าการจัดกิจกรรมปั่นจักรยาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ของจังหวัดลำปาง ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 9 ธันวาคม 2561 ที่จะถึงนี้ ตั้งแต่เวลา 15.00 น. ถึงเวลาประมาณ 19.00 น. โดยคาดว่าจะมีนักปั่นจักรยานกลุ่มเป้าหมายจำนวน 6,910 คนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

 

โดยจะมีการปิดถนนหลายเส้นทางเพื่อเป็นการจัดกิจกรรมดังกล่าว โดยจะมีจุดเริ้มต้นที่ศาลากลางจังหวัดลำปาง และสิ้นสุดที่ข่วงนครห้าแยกหอนาฬิกาลำปาง ซึ่งมีจุดพัก 2 จุดคือ สภ.เมืองลำปาง และ บ้านป่องนัก ค่ายสุรศักดิ์มนตรี โดยในช่วงเวลาดังกล่าวอาจจะทำให้การจราจรติดขัด จึงขอความร่วมมือผู้ใช้รถใช้ถนนได้หลีกเลี่ยงใช้เส้นทางดังต่อไปนี้

1.ถนนวชิราวุธดำเนิน (แยกดอยพระบาท – แยกป่าขาม) จุดเริ่มต้นศาลากลางจังหวัดลำปาง
2.ถนนเขลางค์นคร (แยกป่าขาม – แยกเขลางค์)
3.ถนนพหลโยธิน (แยกเขลางค์ – แยกประตูชัย)
4.ถนนไปรษณีย์ (แยกประตูชัย – แยกวัดบุญวาทย์ฯ)
5.ถนนบุญวาทย์ (แยกวัดบุญวาทย์ฯ – แยกสำนักงานที่ดินฯ)
6.ถนนราชบุตร (แยกสำนักงานที่ดินฯ – แยกสำนักงานกาชาดฯ)


7.ถนนทิพย์ช้าง (แยกสำนักงานกาชาดฯ – แยกวัดคะตึกฯ)
8.ถนนรัษฎา (แยกวัดคะตึกฯ – แยกหมอพิเชษฐ์)
9.ถนนพระแก้ว (แยกหมอพิเชษฐ์ – แยกตำรวจภูธรจังหวัด)
10.ถนนพระแก้ว (แยกตำรวจภูธรจังหวัด – แยกวัดแสนเมืองมา)
11.ถนนพระแก้ว (แยกวัดแสนเมืองมา – แยกวัดช่างแต้ม)
12.ถนนประตูม้า (แยกวัดช่างแต้ม – แยกม้าขาว)
13.ถนนจามเทวี (แยกม้าขาว –  สภ.เมืองลำปาง ) จุดพักที่ 1 สภ.เมืองลำปาง

14.ถนนบุญโยง (จุดพัก สภ.เมืองลำปาง – แยกปั้มหลอด)
15.ถนนปงสนุก (แยกปั้มหลอด – แยกหน้าวัดปงสนุก)
16.ซอยสุรารัฐ (แยกหน้าวัดปงสนุก – แยกถนนเจริญประเทศ)
17.ถนนเจริญประเทศ (แยกถนนเจริญประเทศ – แยกโรงเรียนไตรภพวิทยา)
18.ถนนบุญโยง (แยกโรงเรียนไตรภพวิทยา – วงเวียนไก่ขาว)
19.ถนนวังขวา (วงเวียนไก่ขาว – แยกหน้าวิทยาลัยเทคนิคลำปาง)
20.ถนนท่าคราวน้อย (แยกหน้าวิทยาลัยเทคนิคลำปาง –  แยกตลาดเก๊าจาว)


21.ถนนประสานไมตรี (แยกตลาดเก๊าจาว – แยกดอนปาน)
22.ถนนพหลโยธิน (แยกดอนปาน – แยกประตูชัย )
23.ถนนสนามบิน (แยกประตูชัย – แยกสนามบิน)
24.ถนนทางหลวงหมายเลข 1 ลำปาง – งาว (แยกสนามบิน – แยกค่ายสุรศักดิ์มนตรีลำปาง) จุดพักที่ 2 บ้านป่องนัก
25.ถนนสราญรมย์ หลังค่ายฯ (จุดพักบ้านป่องนัก – แยกวังทาน )
26.ถนนบุญวาทย์ (แยกวังทาน – แยกวัดบุญวาทย์ฯ)
27.ถนนไปรษณีย์ (แยกวัดบุญวาทย์ฯ – แยกศาลแขวง)
28.ถนนรอบเวียง (แยกศาลแขวง – ข่วงนครห้าแยกหอนาฬิกา) จุดสิ้นสุด

สำนักข่าวลำปาง 13