กรมอุทยานฯ เปิดยุทธการป้องกันปราบปราบลักลอบตัดไม้มีค่า เน้นทุกภาคส่วนร่วมมือกัน

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 ที่ อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท  อ.งาว จ.ลำปาง นายธัญญา  เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้เดินทางมาเป็นประธานเปิดพิธีปล่อยแถวกำลังพลยุทธการป้องกันปราบปราบการลักลอบตัดไม้มีค่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์และพื้นที่ป่าอื่นๆในจังหวัดลำปาง ซึ่งมี นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางให้การต้อนรับ

 

 

โดยมีกำลังเจ้าหน้าที่จากอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า วนอุทยาน และหน่วยงานในสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง  เจ้าหน้าที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการและควบคุมไฟป่าแพร่ หัวหน้าสำนักงานสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามที่ 3 (ภาคเหนือ) เจ้าหน้าที่ อส.ฝ่ายปกครองทหารจากค่ายฝึกการรบพิเศษที่ 3 ประตูผา เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.งาวราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า(รสทป.) ท้องที่อำเภองาว  อาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช (อส.อส.) และราษฎรจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า 600 คน

โดยก่อนพิธีปล่อยแถวดังกล่าวทางสำนักพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง และเจ้าหน้าที่อุทยานใน จ.ลำปาง ทั้ง 6 แห่ง ยังได้ร่วมกันสาธิตการลาดตระเวน และจับกุมผู้กระทำความผิดในการลักลอบตัดไม้ โดยจำลองเหตุการณ์เจ้าหน้าที่ของอุทยานเข้าไปพบ และมีการยิงต่อสู้กัน และเกิดการปะทะ จนต้องมีการขอกำลังเจ้าหน้าที่ทหารค่ายฝึกรบพิเศษที่ 3 ประตูผาลำปาง เข้ามาช่วยสนับสนุน นอกจากนี้ ในการปล่อยแถวกำลังเจ้าหน้าที่ ยังได้นิมนต์หลวงปู่พระเทพปริยัติมงคล พระเกจิชื่อดังเจ้าอาวาสวัดจองคำ อ.งาว จ.ลำปาง มาปะพรมน้ำมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่กำลังเจ้าหน้าที่อีกด้วย

อย่างไรก็ตาม นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้เปิดเผยว่า สถานการณ์การลักลอบตัดไม้ในภาคเหนือ โดยมีจังหวัดสำคัญ ได้แก่ สุโขทัย ลำปาง และแพร่ ถือว่ายังมีปัญหาอยู่ ทางอุทยานฯ จึงเปิดยุทธการปล่อยแถวกำลังพบ เพื่อออกลาดตระเวนเชิงคุณภาพในการป้องกัน และปราบปราม โดยในช่วงนี้ ซึ่งเป็นช่วงใกล้ปีใหม่ กลุ่มขบวนการค้าไม้เถื่อนมักจะเข้าไปในป่า เพื่อลักลอบตัดไม้สำคัญ ดังนั้นทางเจ้าหน้าที่ก็ต้องออกดูแลป้องกัน และปราบปรามกันอย่างเข้มงวด ซึ่งนอกจากงานป้องกันพื้นที่ป่าไม้แล้ว ยังทำงานควบคู่ไปกับการดูแลในเรื่องไฟป่าไปด้วย

ทั้งนี้ก็ได้ปฏิบัติตามนโยบายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยพลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามหลักกลยุทธ์การปฏิบัติงาน 3 เกาะติด อันได้แก่ เกาะติดพื้นที่เกาะติดประชาชน เกาะติดขบวนการผู้กระทำผิด อันจะช่วยลดปัญหาการลักลอบตัดไม้มีค่าในพื้นที่อนุรักษ์อันได้แก่ ไม้สัก ประดู่ แดง ชิงชัน มะค่าโมง เก็ดดำ และเก็ดแดง โดยการร่วมมือจากทุกภาคส่วนให้เข้าใจบทบาทและหน้าที่ของการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในท้องถิ่นของตนเอง พร้อมทั้งเป็นการพัฒนาและดูแลรักษาพื้นที่ป่าอนุรักษ์อย่างยั่งยืนต่อไป เพื่อลดปัญหาการตัดไม้มีค่าและป้องกันรักษาป่าที่คงเหลือให้อยู่ตลอดไป

สำหรับจังหวัดลำปางมีพื้นที่ทั้งหมด 7.8 ล้านไร่ เป็นพื้นที่ป่าปกคลุม 5.47 ล้านไร่คิดเป็น 70% ของพื้นที่นับว่ามากเป็นอันดับ 3 ของประเทศ และมีพื้นที่ป่าอนุรักษ์กว่า 2.5 ล้านไร่ จังหวัดลำปางยังถูกจัดอยู่ในพื้นที่วิกฤติรุนแรงใน 12 จังหวัด โดยอยู่ในความรับผิดชอบของ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง และได้เล็งเห็นความสำคัญในนโยบายการป้องกันปราบปรามจากการลักลอบทำลายทรัพยากรป่าไม้โดยเฉพาะไม้หวงห้ามมีค่า จึงได้จัดทำโครงการป้องกันปราบปรามการลักลอบตัดไม้มีค่าในพื้นที่อนุรักษ์และพื้นที่ป่าอื่นๆในจังหวัดลำปางขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการลาดตระเวนทุกพื้นที่ เพื่อหยุดยั้งและป้องกัน รักษาป่าไม้ที่สมบูรณ์

นอกจากนี้ นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานฯ ยังได้รับมอบอาหารสิ่งของ เสบียงจากกลุ่มจิตอาสาในพื้นที่ เพื่อมอบต่อให้แก่เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า การปล่อยขบวนรถชุดลาดตระเวน พร้อมทั้งมีการมอบบัตรประจำตัวและเสื้อให้กับอาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อส.อส.) อีกด้วย

สำนักข่าวลำปาง 13