17 – 21 ธ.ค. ‘กรมการกงสุล’ จัดหน่วยทำหนังสือเดินทางเคลื่อนที่ ณ ศาลากลางฯลำปาง

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ได้ดำเนินการจัดหน่วยหนังสือเดินทางเคลื่อนที่ ให้บริการรับคำร้องขอหนังสือเดินทางที่จังหวัดลำปาง เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในพื้นที่และใกล้เคียงตามนโยบายการทูตเพื่อประชาชน

 

โดยจะบริการรับคำร้องขอหนังสือเดินทางเฉพาะ หนังสือเดินทางประเภทบุคคลทั่วไปหรือธรรมดาเท่านั้น (ไม่รวมหนังสือเดินทางทูต ราชการ และหนังสือเดินทางพระภิกษุ) ในระหว่างวันที่ 17 – 21 ธันวาคม 2561 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง อ.เมือง จ.ลำปาง

ทั้งนี้ผู้ที่มีความประสงค์จะดำเนินการยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทาง จะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง) ที่ยังไม่หมดอายุและไม่ถูกยกเลิกมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีค่าธรรมเนียมค่าหนังสือเดินทาง 1,000 บาท และค่าส่งไปรษณีย์ (EMS) 40 บาท ซึ่งจะได้รับหนังสือเดินทางภายใน 2 สัปดาห์ อย่างไรก็ตามผู้ที่มีหนังสือเดินทางอายุใช้งานเหลือ 6 เดือน หรือ น้อยกว่า ควรทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ โดยนำหนังสือเล่มเดิมมายกเลิกด้วย

สำนักข่าวลำปาง 13