ชาวบ้านแม่วะฝึกอบรม รสทป. ร่วมรักษาป่าสนองพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561 ที่ห้องประชุมอุทยานแห่งชาติแม่วะ อ.เถิน จ.ลำปาง นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) โดยมี นายอิศเรศ สิทธิโรจนกุล ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง และ นายพูนสถิตย์ วงค์สวัสดิ์ ผอ.ส่วนอุทยานแห่งชาติ นายเดชอนันต์ คำสวน ผอ.ส่วนประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่วะ พร้อมด้วยผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านในเขต ต.แม่วะ จำนวนกว่า 120 คนเข้าร่วมอบรมและให้การต้อนรับ

 

โดยการฝึกอบรมดังกล่าว กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดย สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง กองทัพภาคที่ 3 และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ได้ร่วมกับจังหวัดลำปาง ได้จัดขึ้นเพื่อสนองแนวพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ที่ได้พระราชทานไว้เป็นแนวทางด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้

โดยมีพระราชประสงค์ให้มุ่งเน้นการดำเนินงานตามโครงการต่าง ๆ เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของชุมชนท้องถิ่น ให้สามารถจัดการทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ได้มีขบวนอัญเชิญธงพระราชทาน “พิทักษ์ป่า เพื่อรักษาชีวิต” และผ้าผูกคอพระราชทานเข้ามายังภายในห้องประชุมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 จากนั้นได้มีการเบิกตัวประธานในพิธีเพื่อกระทำพิธีเปิด ซึ่งการจัดฝึกอบรมดังกล่าวได้จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 25 – 28 ธันวาคม 2561 รวมระยะเวลา 3 วัน โดยมีการอบรมให้ความรู้ทั้งภาควิชาการและการฝึกปฏิบัติ ซึ่งได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากกองทัพภาคที่ 3 และบุคลากรผู้ทรงคุณวุฒิในพื้นที่อีกด้วย

สำนักข่าวลำปาง 13