นายอำเภอเกาะคาลุยออกหน่วยทำบัตรประชาชนเคลื่อนที่ ฮือฮาพบแม่อุ้ยอายุยืน 101 ปี

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562 นายสถาพร สุขโข นายอำเภอเกาะคา และ นางสาวศรีสมนึก ภิญโญ ปลัดฝ่ายทะเบียน อ.เกาะคา จ.ลำปาง ได้นำเจ้าหน้าที่ออกทำบัตรประชาชนนอกสถานที่ เพื่อเป็นการบริการแก่คนชรา ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียง ที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ และมีความจำเป็นที่จะต้องใช้บัตรประจำตัวประชาชนในการแสดงตนในกรณีเร่งด่วนที่โดยได้จัดหน่วยเคลื่อนที่ออกไปให้บริการที่หมู่บ้านนาแก้วฝั่งตะวันออก ต.นาแส่ง อ.เกาะคา จ.ลำปาง

 

โดยทาง  นายสถาพร สุขโข นายอำเภอเกาะคา ยังได้เยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียง พร้อมมอบสิ่งของอุปโภค และผ้าห่มนวม เพื่อนำไปใช้ รวมถึงได้อำนวยความสะดวกคนชรา ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียง ที่มาทำบัตรประชาชนที่หน่วยเคลื่อนที่ สำหรับการบริการทำบัตรประชาชนกรณีเร่งด่วนดังกล่าวนั้น คนชรา ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียง ทางญาติสามารถนำไปแสดงตน เพื่อติดต่อรับสวัสดิการต่างๆ ได้ ทั้งการยื่นรับเบี้ยผู้สูงอายุ เบี้ยผู้พิการ และรับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เนื่องจากที่ผ่านมา คนชรา ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียง ไม่มีบัตร เนื่องจากบัตรหาย หรือถือบัตรเก่า

อย่างไรก็ตามในการบริการทำบัตรประชาชนนอกสถานที่ของ อ.เกาะคา จ.ลำปาง ครั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้พบคนชราเข้าใช้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชนซึ่งมีอายุมากถึง 101 ปี ร่างกายยังแข็งแรง ทราบชื่อคือ นางมา วงค์กลม ชาวบ้านนาแก้วตะวันออก ต.นาแส่ง อ.เกาะคา จ.ลำปาง โดย นายบุญสม ธรรมจักร ผู้ใหญ่บ้านนาแก้วตะวันออก บอกว่าที่หมู่บ้านแห่งนี้คนชราหลายคนมีร่างกายที่แข็งแรงยังเดินได้ซึ่งคนชราที่มีอายุกว่า 100 ปีในหมู่บ้านมีถึง 3 คน เคล็ดลับของชราส่วนใหญ่ก็ชอบกินพืชผัก กินกล้วย และกินอาหารที่มีประโยชน์

สำนักข่าวลำปาง 13