ผบ.ตร. ลงนามคำสั่งให้ “พล.ต.ต.วีรชน บุญทวี” รักษาราชการแทน ผู้การฯตำรวจลำปาง

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พลตำรวจเอกจักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้ลงนามในคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ 59/2562 เรื่อง ข้าราชการตำรวจรักษาราชการแทน ด้วยตำรวจภูธรภาค 5 ได้มีคำสั่งที่ 32/2562 ลงวันที่ 30 มกราคม 2562 ให้ พลตำรวจตรีนิยม ด้วงสี ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง ปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรภาค 5 โดยขาดจากปฏิบัติหน้าที่ทางตำแหน่งเดิม เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรภาค 5 มอบหมาย  ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2562 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

 

เพื่อให้การปฏิบัติราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 72(2) แห่งพระราชบัญญติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 7/2559 เรื่อง การกำหนดตำแหน่งของข้าราชการตำรวจซึ่งมีอำนาจหน้าที่สอบสวนลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 จึงให้ พลตำรวจตรีวีรชน บุญทวี ผู้บังคับการประจำตำรวจภูธรภาค 6 รักษาราชการแทน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นไปต้นไป สั่ง ณ วันที่ 30 มกราคม 2562

สำนักข่าวลำปาง 13