เปิดรายชื่อผู้สมัคร สส.ลำปาง 4 เขตวันแรก ยอดรวม 54 คน จาก 14 พรรคการเมือง

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปางได้เปิดรับผู้สมัครเข้าสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรของจังหวัดลำปาง หรือ สส.แบบแบ่งเขต เป็นวันแรกซึ่งจังหวัดลำปางมีเขตเลือกตั้งทั้งหมด 4 เขต โดยในวันนี้ถือว่าเป็นการเปิดตัวกันอย่างชัดเจนของผู้รับสมัครรับเลือกตั้งของแต่ละพรรคในแต่ละเขตเลือกตั้ง ซึ่งในวันแรกนี้มีทั้งหมด 14 พรรคการเมืองที่สนใจส่งผู้สมัครลงแข่งขันทั้ง 4 เขตเลือกตั้ง แล้ว 54 คน โดยมีรายชื่อแบ่งตามเขตเลือกตั้งดังต่อไปนี้

 

เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอห้างฉัตร และ อำเภอเมืองลำปาง (ยกเว้นตำบลบ้านเสด็จ ตำบลกล้วยแพะ ตำบลปงแสนทอง ตำบลพระบาท (นอกเขตเทศบาลนครลำปาง) ตำบลชมพู (นอกเขตเทศบาลนครลำปาง) และ ตำบลพิชัย (นอกเขตเทศบาลนครลำปาง) มีผู้รับสมัครเลือกตั้งทั้งหมด 14 คน

ได้แก่ หมายเลข 1 นางฑิพาฏีพ์ ปวีเสถียร พรรคอนาคตใหม่ , หมายเลข 2 นางขณิษฐา นิภาเกษม พรรคประชาธิปัตย์ ,หมายเลข 3 นายเอกสิทธิ์ มานะรุ่งโรจน์ พรรคเพื่อแผ่นดิน , หมายเลข 4 นายศิระภัทร์ คมสัน พรรคชาติพัฒนา , หมายเลข 5 นายวิเชียร ขลุ่ยทอง พรรคประชาภิวัฒน์ ,หมายเลข 6 นายประชุม ปวนชมพู พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย , หมายเลข 7 นายจินณ์ ถาคำฟู พรรคพลังประชารัฐ

หมายเลข 8 นายอำพล คำศรีวรรณ พรรคพลังท้องถิ่นไท , หมายเลข 9 นางธมลวรรณ จินากุล พรรคเสรีรวมไทย , หมายเลข 10 นายกิตติกร โล่ห์สุนทร พรรคเพื่อไทย ,หมายเลข 11 น.ส.สุพรรณ์ อุตสมใจ พรรคเพื่อชาติ ,หมายเลข 12 นายนคร โยธาวงศ์ พรรคพลังประชาชาติไทย ,หมายเลข 13 นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง พรรคภูมิใจไทย และ หมายเลข 14 นายพลพงศ์ กำหนดศรี พรรคภารดรภาพ

เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอเมืองปาน, อำเภอวังเหนือ, อำเภอแจ้ห่ม และอำเภองาว มีผู้รับสมัครเลือกตั้งทั้งหมด 13 คน ได้แก่ หมายเลข 1 นายกฤตภพ สติดีนิติวงค์ พรรคอนาคตใหม่ , หมายเลข 2 นาย พ.ต.อ.ณรงค์ สูงดี พรรคเสรีรวมไทย , หมายเลข 3 นายประพัฒน์ วัฒนานุพงษ์ พรรคประชาภิวัฒน์ , หมายเลข 4 นายดาชัย เอกปัฐพี พรรคพลังประชารัฐ หมายเลข 5 นางรัฐธภรณ์ ปานคำ พรรครวมพลังประชาชาติไทย ,หมายเลข 6 นายธนาวุฒิ เป็งขวัญ พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย

หมายเลข 7 นายไพโรจน์ โล่ห์สุนทร พรรคเพื่อไทย ,หมายเลข 8 น.ส.กัญญารัตน์ วงศ์วรกุล พรรคประชาธิปัตย์ ,หมายเลข 9 นายเกชา ใจดี พรรคท้องถิ่นไทย ,หมายเลข 10 ว่าที่ ร.ต.นิมิตร บุญยู่ฮง พรรคภูมิใจไทย ,หมายเลข 11 นายทักษิณ ทัศนา พรรคเพื่อชาติ ,หมายเลข 12 นายประจักต์ สมงอน พรรคพลังไทยรักไทย และหมายเลข 13 นายภัทรพล ธนภูมิชยกร พรรคภราดรภาพ

เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอแม่เมาะ, อำเภอแม่ทะ และ อำเภอเมืองลำปาง (เฉพาะตำบลบ้านเสด็จ ตำบลกล้วยแพะ ตำบลปงแสนทอง ตำบลพระบาท (ที่อยู่นอกเขตเทศบาลนครลำปาง) ตำบลชมพู (ที่อยู่นอกเขตเทศบาลนครลำปาง) และตำบลพิชัย (ที่อยู่นอกเขตเทศบาลนครลำปาง) มีผู้รับสมัครเลือกตั้งทั้งหมด 14 คน ได้แก่ หมายเลข 1 นายถวิล บ่อน้ำใจ พรรคเสรีไทย , หมายเลข 2 นายฐานศักดิ์ ศรีพงษ์ใหญ่ , หมายเลข 3 นายวิชัย หมื่นประจักร์ พรรคประชาภิวัฒน์ , หมายเลข 4 นายนิคม เชาร์กิตติโสภณ พรรคประชาธิปัตย์ , หมายเลข 5 นายบรรจง เวชประชา พรรคพลังประชาชาติไทย , หมายเลข 6 นายคมสัน จิตรมั่น พรรคพลังประชารัฐ

หมายเลข 7 นายศรีลัย ท่าคล่อง พรรคชาติพัฒนา , หมายเลข 8 นายชลธานี เชื้อน้อย พรรคอนาคตใหม่ , หมายเลข 9 นายคณิศร บุรีย์ พรรคพลังท้องถิ่นไทย , หมายเลข 10 นายจรัสฤทธิ์ จันทร์สุรินทร์ พรรคเพื่อไทย , หมายเลข 11 นายสุมิตร พรหมปาลิต รักษ์ผืนป่าประเทศไทย , หมายเลข 12 นายทักษิณ ชัยยศ พรรคเพื่อชาติ , หมายเลข 13 นายจักรกฤษณ์ สายคำธอน พรรคเพื่อแผ่นดิน และ หมายเลข 14 นางปรียาพร วงษา พรรคภราดรภาพ

เขตเลือกตั้งที่ 4 อำเภอเกาะคา, อำเภอเสริมงาม, อำเภอสบปราบ, อำเภอเถิน และอำเภอแม่พริก มีผู้รับสมัครเลือกตั้งทั้งหมด 13 คน ได้แก่ หมายเลข 1 ร.ต.ท.สมบูรณ์ กล้าผจญ พรรคเสรีไทย , หมายเลข 2 น.ส.พิมดารา ศิริสลุง พรรคอนาคตใหม่ , หมายเลข 3 นางสุนี สมมี พรรคภูมิใจไทย , หมายเลข 4 นางอธิกาญญ์ ทิชัย พรรคชาติไทยพัฒนา , หมายเลข 5 นายวัฒนา สิทธิวัง พรรคพลังประชารัฐ , หมายเลข 6 นางอำพร โพธิ์ศรี พรรคเพื่อชาติ

หมายเลข 7 นายอิทธิรัตน์ จันทร์สุรินทร์ พรรคเพื่อไทย , หมายเลข 8 พูลพิชิต โฆษิตชูสวัสดิ์ พรรครวมพลังประชาชาติไทย , หมายเลข 9 นายบุณธรรม เครือแจ้ พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย , หมายเลข 10 นางบุญธรรม จันทะเหลา พรรคประชาภิวัฒน์ , หมายเลข 11 ญาณวรุตม์ ธรรมชาติ พรรคประชาธิปัตย์ , หมายเลข 12 นายณรงค์ อินต๊ะพันธ์ พรรคท้องถิ่นไทย และหมายเลข 13 นายภณเอก วัฒนฤกษ์ปรีชา พรรคภราดรภาพ

อย่างไรก็ตามสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง ยังคงเปิดรับสมัครผู้สมัครเข้าสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของจังหวัดลำปาง หรือ สส.แบบแบ่งเขต จนถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ที่จะถึงนี้ที่บริเวณหอประชุมศาลากลางจังหวัดลำปาง ตั้งแต่เวลา 08.00น.-15.00 น.

สำนักข่าวลำปาง 13