จังหวัดลำปางออกประกาศ 10 ก.พ.-10 เม.ย. งดเผาในที่โล่งแจ้งทุกกรณีฝ่าฝืนมีความผิด

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จังหวัดลำปาง โดยนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้ออกประกาศจังหวัดลำปาง เรื่องการงดเว้นการเผาโดยเด็ดขาด การเฝ้าระวังและการสนับสนุนการดำเนินการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในท้องที่จังหวัดลำปาง โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 15 มาตรา 21 และมาตรา 22 พรบ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 ประกาศให้ทั้ง 13 อำเภอของจังหวัดลำปางเป็น “เขตควบคุมไฟป่า”

โดยให้งดเว้นการเผาป่า เผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เผาขยะ และเผาวัชพืชข้างทาง ในพื้นที่โล่งแจ้งทุกกรณีในพื้นที่จังหวัดลำปาง เป็นเวลา 60 วันตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 10 เมษายน 2562 โดยเด็ดขาด ผู้ใดผ่าฝืนมีความผิดตามกฎหมาย

ทั้งนี้การจุดไฟเผาป่าหรือปล่อยให้ไฟลุกลามเข้าไปในเขตป่าอนุรักษ์ และเขตป่าสงวนแห่งชาติ มีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 2 ปี ถึง 15 ปี และปรับตั้งแต่ 20,000 บาทถึง 150,000 บาท และเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 220 ผู้ใดกระทำให้เกิดเพลิงไหม้แก่วัตถุใดๆ แม้จะเป็นของตนเอง จนน่าจะเป็นอันตรายแก่บุคคลอื่นหรือทรัพย์ของผู้อื่น ต้องระวางโทษจำคุก 7 ปี และปรับไม่เกิน 14,000 บาท

สำนักข่าวลำปาง 13