จนท.ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยฯห้างฉัตร นำช้างร่วมเวียนเทียนทำบุญเนื่องในวันมาฆบูชา

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่บริเวณหน้าลานทางเข้าลานแสดงช้าง ภายในศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย สถาบันคชบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ฯ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง ได้จัดพิธีทำบุญเนื่องในวันมาฆบูชา

 

โดยมี ว่าที่พันตรี อภิชาต จินดามงคล ผู้อำนวยการสถาบันคชบาลแห่งชาติในพระอุปภัมภ์ฯ   ได้นำคณะเจ้าหน้าที่ ควาญช้าง และช้าง จำนวน 5 เชือก ได้แก่ พังเขลางค์ , พังเนื้ออุ่น , พังใบตอง , พังอาลีนา และช้างน้อยพังมาลี รวมถึงนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทย และต่างชาติ ร่วมสวดมนต์ กราบไหว้พระ และฟังธรรมเทศนา ก่อนที่จะร่วมกันทำบุญ  เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันมาฆบูชา

โดยเมื่อเสร็จพิธีก็ได้ร่วมกันถือดอกไม้ธูปเทียน ประกอบพิธีเวียนเทียนรอบพระพุทธรูปพระชัยเมตตา บดีศรีคชบาล หรือพระชัยหลังช้าง ซึ่งเป็นพระพุทธรูป เป็นที่เคารพ และสักการะของเจ้าหน้าที่ และควาญช้าง รวมถึงนักท่องเที่ยว ที่ประดิษฐานอยู่ภายในศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จ.ลำปาง แห่งนี้ โดยที่ช้างทั้ง 5 เชือก ก็ได้ใช้งวงจับกระเช้า ที่มีดอกไม้ธูปเทียน แล้วเดินรอบสถานที่ประดิษฐานพระชัยหลังช้าง จำนวน 3 รอบ เพื่อประกอบพิธีเวียนเทียนในครั้งนี้ด้วย

สำหรับการจัดพิธีครั้งนี้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ควาญช้าง และช้าง ได้ร่วมกันประกอบพิธีทำบุญ และพิธีเวียนเทียน เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาดังกล่าว

สำนักข่าวลำปาง 13