บวชป่า 890 ต้น สร้างฝาย 89 ฝาย ถวายเป็นพระราชกุศลฯฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำห้วยแม่วะ

เวลา 09.00 น. วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ที่บริเวณลำห้วยแม่วะ ในเขตอุทยานแห่งชาติแม่วะ อ.เถิน จ.ลำปาง ว่าที่ ร.ต.ศตวรรษ บุนนาค นายอำเภอเถิน พร้อมด้วยนายชาคร ณ ลำปาง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง สาขาเถิน นายเดชอนันต์ คำสวน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่วะ ตลอดจนถึงกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อสม. นักเรียน นักศึกษา จากในพื้นที่จำนวนรวมกว่า 500 คน ได้ร่วมกันทำกิจกรรมฝายฟื้นน้ำป่าฟื้นดินเศรษฐกิจมั่งคั่งยั่งยืน ซึ่งเป็นการสร้างฝายแบบผสมผสานโดยประชาอาสาจำนวน 89 ฝาย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

โดยได้มีการทำพิธีบวชป่าต้นไม้ใหญ่จำนวนกว่า 890 ต้นโดยได้นิมนต์พระสงฆ์ 9 รูปทำพิธีทางศาสนาทำพิธีโยงด้ายสายสิญจน์ไปตามป่าและต้นไม้ใหญ่และสวดมนต์เจริญชัยมงคลคาถา จากนั้น ว่าที่ ร.ต.ศตวรรษ บุญนาค นายอำเภอเถิน ประธานในพิธีก็ได้นำผู้ร่วมพิธีนำผ้าจีวรไปห่มให้ต้นไม้ใหญ่ต่างๆในบริเวณดังกล่าว ก่อนจะร่วมกันทำกิจกรรมสร้างฝายตักทรายผสมกับปูนใส่กระสอบและวางในคอกไม้ไผ่ตามลำห้วยจนครบทั้งหมด 89 ฝาย ซึ่งมีชาวบ้านและเด็กนักเรียนในระดับชั้นต่างๆต้องเดินเท้าเข้าไปในป่าลึกระยะทางกว่า 500 เมตรโดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก โดยชาวบ้านบางรายยังได้บอกว่าถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีที่มีชาวบ้านจำนวนมากได้พร้อมใจกันมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เพือถวายเป็นพระราชกุศลฯ

สำหรับป่าอุทยานแห่งชาติแม่วะซึ่งถือเป็นป่าต้นน้ำที่สำคัญของลำห้วยแม่วะที่หล่อเลี้ยงชาวบ้านในพื้นที่ โดยที่ผ่านมาในพื้นที่ได้เกิดปัญหาความแห้งแล้งอย่างหนักจึงจำเป็นต้องมีการฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำธารให้เกิดความอุดมสมบูรณ์เพื่อเตรียมรับน้ำในช่วงฤดูฝนนี้ ซึ่งทางจังหวัดลำปาง และ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (สาขาลำปาง) โดยอุทยานแห่งชาติแม่วะก็ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญจึงได้จัดทำกิจกรรมดังกล่าวขึ้น ซึ่งการสร้างฝายยังเป็นการสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้ให้ยั่งยืนต่อไป

ทีมข่าวลำปาง 13