กรมอุทยานฯเสริมกำลังทีมเสือไฟทั่วประเทศ เข้าปฏิบัติการดับไฟป่า 9 จังหวัดภาคเหนือ

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 ที่บริเวณสถานีควบคุมไฟป่าพระบาท-ม่อนพระยาแช่ ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง นายจงคล้าย วรพงศธร รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้เป็นประธานในพิธีเสริมกำลังพลเตรียมพร้อมสนับสนุนการดับไฟป่าในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ

 

โดยมี นายศักดิ์ชัย  จงกิจวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักป้องกัน ปราบปรามและควบคุมไฟป่า นายอิศเรศ  สิทธิโรจนกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง พร้อมนายวาทิต ปัญญาคม นายอำเภอเมืองลำปาง และเจ้าหน้าที่ชุดสนับสนุนสนับการปฏิบัติงานควบคุมไฟป่าสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ จำนวน 510 นายเข้าร่วมในครั้งนี้

โดย นายศักดิ์ชัย จงกิจวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักป้องกันปราบปรามและควบคุมไฟป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กล่าวว่าจากวิกฤติมลพิษหมอกควันไฟป่าทำให้ค่า PM 10 และ PM 2.5 เกินค่ามาตรฐาน ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน ตลอดจนเศรษฐกิจ สังคมและการท่องเที่ยวเป็นบริเวณกว้าง

โดยเฉพาะในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน เชียงราย พะเยา ลำปาง แพร่ น่าน และ ตาก ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จึงได้ระดมกำลังพลจากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์นอกพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ เข้าสนับสนุนการปฏิบัติงานการดับไฟป่าในพื้นที่ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 – วันที่ 7 เมษายน 2562 รวมทั้งสิ้น 510 นาย

ด้าน นายจงคล้าย วรพงศธร รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กล่าวว่า ปัญหามลพิษหมอกควันและไฟป่าพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือนั้นเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ค่า PM 10 และ PM 2.5 เกินค่ามาตรฐาน เป็นปัญหาที่มีความสำคัญระดับชาติ โดยที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 มีมติยกระดับการแก้ไขปัญหาค่า PM 10  และ PM 2.5 เกินค่ามาตรฐานเป็นวาระแห่งชาติ

ซึ่งทาง พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก็มีความห่วงใยในเรื่องดังกล่าว ทางกรมอุทยานฯจึงได้เสริมกำลังพลจากหน่วยงานในพื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือตอนล่าง บูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนในการสนับสนุนการควบคุมไฟป่าและการแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงทีดังกล่าว

สำนักข่าวลำปาง 13