ผวาอาฟเตอร์ช็อกเขย่าวังเหนือไม่หยุด ผู้ว่าฯออกประกาศเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา ได้รายงานเหตุแผ่นดินไหวมีศูนย์กลางที่บริเวณ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง ตั้งแต่เวลา 08.53 น. ของวันที่ 23 ก.พ. ถึงเวลา 05.10 น. วันนี้ พบว่าได้เกิดแผ่นดินไหวจำนวน 6 ครั้ง โดยเมื่อวันที่ 23 ก.พ. เวลา 08.53 น. ขนาด 1.9 ความลึก 10 กม. เวลา 09.54 น. ขนาด 2.5 ความลึก 1 กม. เวลา 12.52 น. ขนาด 2.9 ความลึก 3 กม. และ เวลา 20.13 น. ขนาด 1.7 ความลึก 6 กม.

 

ส่วนวันที่ 24 ก.พ. เวลา 00.55 น. ขนาด 2.0 ความลึก 4 กม.และ เวลา 01.56 น. ขนาด 2.5 ความลึก 6 กม. โดยมีประชาชนได้แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหวจำนวน 3 ครั้ง ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 20 ก.พ. 2562 ที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้รวม 5 วันพื้นที่ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง ได้เกิดแผ่นดินไหวรวมทั้งสิ้น 46 ครั้งแล้ว

ด้าน นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ในฐานะผู้อำนวยการจังหวัด กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง ได้ออกประกาศเรื่อง เขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย(แผ่นดินไหว) ในพื้นที่อำเภอวังเหนือ เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการสาธารณภัยให้เป็นไปตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2558

จึงประกาศให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย(แผ่นดินไหวและอาคารถล่ม) เพื่อให้ส่วนราชการ และหน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เข้าดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยดังกล่าว ประกาศ ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562

สำนักข่าวลำปาง 13