ในหลวง ร.10 พระราชทานอาหารช้างในนามคุณฟูฟู ให้ศูนย์บริบาลช้างบ้านปางหละ

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 62 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้พลอากาศตรีธวัชชัย ศรีแก้ว เป็นผู้เชิญอาหารช้างพระราชทาน พระราชทานในนามคุณฟูฟู สุนัขทรงเลี้ยง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ให้กับศูนย์บริบาลช้างบ้านปางหละ ตำบลบ้านหวด อำเภองาว จังหวัดลำปาง

 

โดย นายสมเกียรติ ตันตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ว่าที่พันตรี อภิชาติ จินดามงคล ผู้อำนวยการสถาบันคชบาลแห่งชาติฯ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ นายสุรเดช สมิเปรม เลขานุการกรม ได้รับมอบหมายจาก นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์ชาญชัย จุลโลบล ปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี นายสัตวแพทย์ศร ธีปฏิมากร ปศุสัตว์จังหวัดลำปาง พร้อมคณะ เข้าร่วมพิธีฯ พร้อมกันนี้ยังได้จัดโรงครัวพระราชทาน เพื่อเลี้ยงอาหารแก่เจ้าหน้าที่และควาญช้างอีกด้วย

สำหรับ ศูนย์บริบาลช้างบ้านปางหละ  ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2512  เป็นสถานที่รองรับช้างที่หายจากการเจ็บป่วยมาจากโรงพยาบาลช้างศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง เพื่อมาบริบาลรักษาเนื่องจากเจ้าของช้างไม่มารับช้างคืน และใช้เป็นสถานที่เลี้ยงช้างชรา ช้างพิการ และช้างที่มีนิสัยดุร้าย ซึ่งเป็นช้างของ อ.อ.ป. และช้างที่เอกชนนำมามอบให้ รวมถึงช้างโครงการต่างๆ ที่ อ.อ.ป.รับผิดชอบอยู่ โดยไม่สามารถนำไปใช้งานได้ ปัจจุบันมีช้างทั้งหมด  28  เชือกที่อยู่ในการดูแลดังกล่าว

สำนักข่าวลำปาง 13