ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยนำช้างทำบุญใส่บาตร กินอาหารสะโตกใหญ่เนื่องใน “วันช้างไทย”

เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 13 มีนาคม 2562 ที่บริเวณสันอ่างเก็บน้ำภายในศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง นายวรายุทธ ค่อมบุญ นายอำเภอห้างฉัตร พร้อมด้วย ว่าที่พันตรี อภิชาต จินดามงคล ผอ.สถาบันคชบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ฯ และ นางปาลิตา คำปันนา รองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานลำปาง และหัวหน้าส่วนราชการใน อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง ได้นำประชาชนชาวลำปาง นักท่องเที่ยว และช้างของศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จำนวน 9 เชือก ร่วมทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์ และสามเณร 40 รูป เนื่องในวันนี้เป็นวันช้างไทย 13 มีนาคม

 

โดยในกิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ซึ่งในครั้งนี้ได้ใช้ชื่องานว่า “สืบสานวิถีล้านนา เชิดชูคุณค่าช้างไทย” โดยช้าง 9 เชือก ได้ใช้งวงหยิบตะกร้าที่ของใส่ในบาตรรพระสงฆ์ และสามเณรที่เดินไปรับบิณฑบาตร ซึ่งช้างก็มีความฉลาดแสนรู้ ได้ยกตะกร้าขึ้นบนหัวช้าง ก่อนที่จะหยิบใส่ในบาตรนับเป็นภาพแห่งการทำบุญที่สวยงาม และหาดูได้ยาก โดยเฉพาะในวันนี้ ซึ่งตรงกับวันพระ จึงมีประชาชนมาร่วมทำบุญกับช้างกันอย่างคึกคัก

นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อช้าง ทั้งพิธีฮ้องขวัญช้าง หรือ เรียกขวัญช้าง เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ช้าง นอกจากนี้ ยังให้ช้างกว่า 60 เชือกได้กินอาหารบนสะโตกใบใหญ่ และซุ้มอาหารช้างที่มีการจัดเตรียมไว้ให้ช้างได้กินอย่างมีความสุข

สำหรับในวันนี้ ถือว่ามีความสำคัญ โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2541 เห็นชอบให้ วันที่ 13 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันช้างไทย และได้ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2541 ลงในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2541 ดังนั้น ทางสถาบันคชบาลแห่งชาติ จึงได้จัดงานขึ้นในทุกปี เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนเกิดความรักษ์ และหวงแหนช้างไทย เนื่องจากช้างเป็นสัตว์ประจำชาติไทย

สำนักข่าวลำปาง 13