AIS มอบน้ำดื่มสนับสนุนเจ้าหน้าที่ทหารปฏิบัติภารกิจดับไฟป่า 9 จังหวัดภาคเหนือ

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 ที่ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ป.พัน.7 พล.ร.7 ค่ายพระปิ่นเกล้า อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ นายวิศรุต  พิศาล หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการด้านเทคนิคเครือข่ายวิศวกรรม– เอไอเอส ภาคเหนือ และคณะ ได้นำเอาน้ำดื่มมาสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ทหารที่ปฏิบัติภารกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ ประจำปี 2562

 

โดยมี พล.ต.เกษม  วังสุนทร ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับภาคส่วนหน้า ( ศอ.ปกป.ภาค (สน. ) เป็นผู้รับมอบน้ำดื่ม โดยจะได้นำไปสนับสนุนภารกิจทหารในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ

ทั้งนี้จะได้มอบน้ำดื่มให้กับชุดรณรงค์และแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จำนวน 14 ชุด และชุดควบคุมไฟป่าและหมอกควันกองร้อยทหารพรานที่ 36 และ กองร้อยทหารพรานที่ 35 ซึ่งปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ จ.ลำปาง อีกด้วย

สำนักข่าวลำปาง 13