ผู้ว่าฯลำปางเซ็นคำสั่งปิด 5 ปี “ร้านขุนช้าง” หลังตั้งคณะกรรมการสอบพบเด็กเข้าร้าน

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้ลงนามในหนังสือคำสั่งจังหวัดลำปางที่ 1477/2562 เรื่อง สั่งปิดสถานประกอบการร้าน “ขุนช้าง” ลงวันที่ 15 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา โดยสืบเนื่องจากวันที่ 11 มกราคม 2561 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เขลางค์นคร ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหาร มทบ.32 ได้เข้าตรวจร้านขุนช้าง แล้วพบผู้มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์เข้าไปใช้บริการ 3 ราย และได้จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์จำนวน  1 ราย จึงได้ดำเนินคดีกับเจ้าของร้าน

 

โดยศาลแขวงลำปางได้มีคำพิพากษาเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 ว่าจำเลยมีความผิดตรม พรบ.สถานบริการ พ.ศ.2509 มาตรา 3 (4) มาตรา 4 มาตรา 26 และ พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 มาตรา 29 (1) มาตรา 40 จึงได้ตัดสินให้จำเลยจำคุก 4 เดือน แต่ทางจำเลยได้อุทธรณ์คำพิพากษาดังกล่าวต่อศาลอุทธรณ์ภาค 5 ประกอบกับจังหวัดลำปางได้แต่งตั้งคณะกรรมสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว

ทั้งนี้จังหวัดลำปางได้พิจารณาเห็นว่าสถานประกอบการร้านขุนช้าง เป็นสถานประกอบการจำหน่ายอาหารเครื่องดื่มและจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งเป็นการให้บริการในลักษณะที่กระทบกระเทือนต่อความสงบเรียบร้อยของสังคม อีกทั้งทางร้านได้ยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์เข้าไปใช้บริการ จึงอาศัยอำนาจตามความในข้อ 2 ของประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 50 และ ข้อ 4 วรรค 2 ของคำสั่งหน้า คสช. ที่ 22/2558 จึงให้ปิดสถานที่ประกอบการร้านขุนช้าง และห้ามมิให้เปิดสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะคล้ายกับสถานบริการในสถานที่ดังกล่าวเป็นเวลา 5 ปี

สำนักข่าวลำปาง 13