กกต.ลำปาง เผยเลือกตั้งล่วงหน้าเรียบร้อยดี สรุปจำนวนผู้มาใช้สิทธิร้อยละ 89.49

วันที่ 18 มีนาคม 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง ได้สรุปรายงานจำนวนผู้มาใช้สิทธิลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของจังหวัดลำปางทั้ง 4 เขต เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา

โดยพบว่าผู้มาใช้สิทธิลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลางนอกเขตเลือกตั้งมีผู้ลงทะเบียนไว้ 11,294 ราย มีจำนวนผู้มาใช้สิทธิ 10,107 ราย คิดเป็น 89.49 เปอร์เซ็นต์ ส่วนผู้มาใช้สิทธิลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้งมีผู้ลงทะเบียนไว้ 1,096 ราย มีจำนวนผู้มาใช้สิทธิ 1,041 ราย คิดเป็น 94.98 เปอร์เซ็นต์

โดยเมื่อวานนี้ (17 มี.ค.)  นายฐิติพล ทศรฐ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยเจ้าหนา้ที่ก็ได้เดินทางไปตรวจติดตามการจัดการเลือกตั้งล่วงหน้าของจังหวัดลำปาง โดยบรรยากาศภาพรวมเป็นไปอย่างเรียบร้อยมีประชาชนที่ลงทะเบียนไว้ออกมาใช้สิทธิกันอย่างคึกคัก

ซึ่งทาง กกต.ลำปาง ได้จัดสถานที่เลือกตั้งกลางนอกเขตไว้ 4 แห่ง ได้แก่ เขตเลือกตั้งที่ 1 อาคารหอประชุมโรงเรียนเขลางค์นคร อ.เมืองลำปาง เขตเลือกตั้งที่ 2 อาคารหอประชุมที่ว่าการอำเภองาว เขตเลือกตั้งที่ 3 บริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อ.เมืองลำปาง และเขตเลือกตั้งที่ 4 อาคารหอประชุมที่ว่าการอำเภอเถิน

สำนักข่าวลำปาง 13