แล้วพบกันนะ…วิ่งผจญภัยเส้นทางธรรมชาติในอุทยานฯแม่วะ ‘Minimal Maewa Trail’

วันที่ 21 มีนาคม 2562 นายอนันต์ สีแดง ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานลำปาง เปิดเผยว่า ททท.สำนักงานลำปาง ร่วมกับ อุทยานแห่งชาติแม่วะ และ บริษัท ทีละก้าว จำกัด ได้จัดกิจกรรมวิ่งเทรล Minimal Maewa Trail ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ อุทยานแห่งชาติแม่วะ อ.เถิน จ.ลำปาง ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองและอุทยานทางเลือก อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในการสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

ซึ่ง อุทยานแห่งชาติแม่วะ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดลำปางที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอีกแห่งหนึ่ง โดยเฉพาะน้ำตกแม่วะที่มีความสวยงาม และจุดชมวิวดอยผาแดงแดนสองตะวัน ซึ่งเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์และชมความสวยงามของทะเลหมอกในช่วงปลายฝนต้นหนาว นอกจากนี้ยังมีความโดดเด่นของพื้นที่ป่าที่มีระบบนิเวศที่หลากลายซึ่งเป็นป่าดิบแล้งมีพื้นที่ราบบนสันเขาเนื้อที่กว่า 50,000 ไร่เหมาะสำหรับการท่องเที่ยวเดินป่าศึกษาธรรมชาติตามเส้นทางศึกษาระบบนิเวศป่าแม่วะ

โดยกิจกรรมวิ่งเทรล Minimal Maewa Trail จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 14 กรกฎาคม 2562 ณ อุทยานแห่งชาติแม่วะ อ.เถิน จ.ลำปาง โดยเป็นการวิ่งผจญภัยตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติเดิมที่ไม่ได้เป็นการสร้างเส้นทางใหม่และไม่กระทบต่อระบบนิเวศซึ่งเป็นเส้นทางไปยังน้ำตกแม่วะ จุดชมวิวดอยผาแดงแสนสองตะวัน เส้นทางศึกษาระบบนิเวศป่าแม่วะ และเส้นทางลาดตะเวนในพื้นที่ โดยแบ่งออกเป็น 4 ระยะทางได้แก่ 5 กิโลเมตร 14 กิโลเมตร 29 กิโลเมตร และ 43 กิโลเมตร

 

โดยนักวิ่งจะได้สัมผัสกับบรรยากาศธรรมชาติที่มีความสวยงามเป็นอย่างมากในช่วงต้นฤดูฝนนี้ นอกจากนี้เงินรายได้ส่วนหนึ่งยังจะนำไปมอบให้กับ กองทุนมูลนิธิผู้พิทักษ์ป่า และ สมทบทุนจัดซื้อชุดอุปกรณ์ลาดตระเวนที่จำเป็นให้กับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าอุทยานแห่งชาติแม่วะ

สำหรับแนวคิดการใช้ชื่อ Minimal Maewa Trail นั้นก็เพื่อเป็นอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและประหยัดพลังงานในการทำสิ่งต่างๆให้มีความเล็กๆ หรือลดการใช้สิ่งของต่างๆ ซึ่งนักวิ่งทุกคนที่เข้ามาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จะต้องเตรียมอุปกรณ์บรรจุน้ำมาเองซึ่งทางผู้จัดจะจัดเตรียมจุดเติมน้ำไว้ให้ตามเส้นทาง และห้ามนำเอา กล่องโฟม และภาชนะพลาสติกทุกชนิดเข้ามาในพื้นที่โดยเด็ดขาด ทั้งนี้สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวได้ทางเพจ Minimal TRAIL Maewa Lampang

สำนักข่าวลำปาง 13