“ราษฏร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” ชาวบ้านวังเหนือขุดลอกลำน้ำวังหวั่นกระทบไร่ข้าวโพด

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 นางสาวรฌทร สงวนพงศ์ นายอำเภอวังเหนือ จ.ลำปาง ได้มอบหมายให้ นายไพรัช ผมไผ ปลัดอำเภอ พร้อมด้วยเกษตรตำบล กำนันตำบลวังใต้ และตำบลวังทรายคำ ได้ร่วมกับจิตอาสา และชาวบ้านทำการขุดลอกลำน้ำแม่วังที่ไหลผ่านในพื้นที่เพื่อเปิดทางน้ำลงสู่จุดกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตรโดยใช้แรงงานชาวบ้านภายใต้กิจกรรม ราษฏร์ รัฐ ร่วมใจสู้ภัยแล้ง

 

โดยชาวบ้านทั้ง 2 ตำบลจำนวน 16 หมู่บ้าน ได้มีอาชีพเกษตรกรรมและได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งซึ่งมีพื้นที่ปลูกข้าวโพดกว่า 1,200 ไร่ ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ชาวบ้านได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยไม่ต้องใช้งบประมาณของภาครัฐ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและยังได้ความสามัคคีปรองดองกันอีกด้วย

สำนักข่าวลำปาง 13