อนุบาลลำปางปลื้ม นร.สอบโอเน็ตได้เต็ม 100 คะแนนถึง 30 คนเพิ่มขึ้นเท่าตัวจากเดิม

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่หอประชุมโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์นุสรณ์) อ.เมือง จ.ลำปาง นายเดชวิทย์ หล่าปาวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูผู้สอน และผู้ปกครองได้ร่วมแสดงความยินดีกับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 30 คน ที่มีผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) เต็ม 100 วิชาคณิตศาสตร์ และ ภาษาอังกฤษ

โดย นายเดชวิทย์ หล่าปาวงศ์ ผอ.โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์นุสรณ์) ได้กล่าวแสดงความยินทั้งต่อเด็กนักเรียนที่ได้ตั้งใจเรียนจนสามารถสอบได้เต็ม100 ในการสอบ O-NET ครั้งนี้ และชื่นชมครูผู้สอนที่ได้ทุ่มเทเวลาบ่มเพาะเด็กนักเรียนจนประสบความสำเร็จในอีกขั้นหนึ่ง และขอบคุณผู้ปกครองที่เป็นแรงหนุนให้เด็กนักเรียนและลูกหลานสนใจเอาใจใส่ในการเรียนในวิชาที่ชอบ และได้ฝากเด็กนักเรียนว่าหากจบการศึกษาไปแล้วก็อย่าลืมกลับมาพัฒนาโรงเรียนแห่งนี้เพื่อจะได้ช่วยน้องๆในรุ่นต่อๆไปให้เรียนประสบความสำเร็จเช่นเดียวกันนี้ด้วย

นายเดชวิทย์ หล่าปาวงศ์ ผอ.โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์นุสรณ์)

“สิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ถือเป็นความสำเร็จของทางโรงเรียนซึ่งได้ให้ความสำคัญใน 4 ส่วนคือ ระบบการจัดการเรียนการสอนของผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอนที่ตั้งใจและหาเทคนิคใหม่ๆมาสอนเด็กจนประสบความสำเร็จ และตัวเด็กเองที่สนใจ ตั้งใจที่จะเรียนรู้ศึกษา รวมถึงผู้ปกครองของเด็กที่มีส่วนสำคัญในการช่วยสนับสนุนทั้งตัวเด็กและทางโรงเรียน จนทำให้เด็กนักเรียนสามารถสอบได้คะแนนเต็ม 100 คะแนนเพิ่มขึ้น จากปีก่อนหน้านี้ได้เพียง 17 คน แต่ปี 2561 ได้เพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวเป็น 30 คน

แต่ทั้งนี้ความสำเร็จก็ขึ้นอยู่กับวัตถุดิบด้วยเพราะนักเรียนของโรงเรียนอนุบาลมีความหลากหลาย ซึ่งโรงเรียนอื่นอาจจะมีไม่เหมือนกันก็ไม่อยากให้โรงเรียนอื่นๆเน้นเฉพาะเรื่องคะแนนสูงสุดแต่เพียงอย่างเดียวแต่อยากให้เด็กพัฒนาตามศักยภาพของเขาให้ได้นั้นคือเพราะผลสำฤทธิ์ทางการศึกษา และหากโรงเรียนอื่นต้องการใช้เทคนิคหรือขบวนการต่างๆของโรงเรียนเพื่อนำไปปรับใช้ ทางโรงเรียนก็ยินดีที่จะถ่ายทอดให้ทุกโรงเรียน ” นายเดชวิทย์กล่าว

ดญ.อัญชิสา  เตชะวงศ์ ชั้ย ป.6/Math1 

ด้าน ดญ.อัญชิสา  เตชะวงศ์ ชั้ย ป.6/Math1  ได้เปิดเผยเคล็ดลับในการเรียนว่าสำหรับการเรียนวิชาคณิตศาสตร์จะทำการเรียนให้เป็นเรื่องที่สนุก ส่วนเรื่องการจำสูตรก็จะท่องจำให้เป็นกิจวัตรประจำวัน และเวลาเรียนในห้องต้องตั้งใจเรียนเวลาครูสอนเพราะครูจะมีแนวในการให้เราวิเคราะห์โจทย์ ซึ่ง นางรุ่งทิวา เจชะวงศ์ คุณแม่น้องอัญชิสา  เปิดเผยถึงวิธีการเลี้ยงดูลูกว่า ต้องให้ลูกมีความสุขกับการเรียน เพราะถ้าเด็กไม่มีความสุขเด็กก็จะไม่มีความตั้งใจ และเปิดโอกาสให้ลูกได้คิด สร้างสรรค์ด้วยตัวเอง เรื่องการเรียนก็ต้องฝึกลูกให้ดูแลตัวเองจัดระเบียบการเรียนด้วยตัวเอง ส่วนตัวแล้วจะไม่คาดหวังหรือบังคับว่าลูกจะต้องเป็นอย่างโน้นอย่างนี้อยุ่ที่ลูกชอบ ส่วนแม่ก็จะคอยสนับสนุนให้ความรัก เข้าใจ ดูแลด้านสุขภาพให้กับลูกเป็นหลัก

สำหรับนักเรียนที่สอบได้คะแนนเต็ม 100 วิชาคณิตศาสตร์ รวม 23 คน ได้แก่ 1.ด.ช.กานต์ อุดเอ้ย ป.6/Math1 2.ด.ช.ศิระ บู่แย้ม ป.6/Math1 3.ด.ช.ณัฐพัชร์  เชื้อกิตติศักดิ์ ป.6/Math1 4.ด.ช.สุกฤษฏิ์ วงค์อ๊อด ป.6/Math1 5.ด.ช.ศิวัฒม์ วงค์ธิดา  ป.6/Math1 6.ด.ช.พัฒนินท์  เหลี่ยมพงศาพุทธิ ป.6/Math1 7.ด.ญ.ขวัญหทัย ใจยา ป.6/Math1 8.ด.ญ.ธนัชพร สันตกิจ ป.6/Math1 9.ด.ญ.พิชามญชุ์ อิ่มหนำ  ป.6/Math1 10.ด.ญ.ฉวีรัตน์ โนใจปิง ป.6/Math1 11.ด.ญ.นิรนุช  วงศ์เขียว ป.6/Math1

12.ด.ญ.ชนิดาภา ยอดยิ่ง ป.6/Math1 13.ด.ญ.เปมิกา แสนใจยา ป.6/Math1 14.ด.ญ.กุลรภัส หมูดวง ป.6/Math1 15.ด.ญ.อัญชิสา เตชะวงศ์  ป.6/Math1 16.ด.ช.พชร  สุวรรณศร ป.6/Math2 17.ด.ช.ทัศน์พล สานอินทร์จักร ป.6/Math2 18.ด.ช.ศศิศ  ยอดยิ่ง ป.6/Sci1 19.ด.ช.ชนกนนท์ กองกันทะ ป.6/Sci1 20.ด.ญ.ลักษณียา เสรีกุลวิเวทย์ ป.6/Sci1 21.ด.ญ.สุวพิชญ์ จงสุวรรณวัฒนา ป.6/Sci1 22.ด.ช.อรุณวิชญ์ งามดี  ป.6/Mep1 และ 23.ด.ญ.ปพิชญา  หลักมั่น  ป.6/Mep1

สอบได้คะแนนเต็ม 100 วิชาภาษาอังกฤษ รวม 7 คน ได้แก่ 1.ด.ช.อรุณวิชญ์ งามดี ป.6/Mep1  2.ด.ญ.ปพิชญา หลักมั่น ป.6/Mep1  3.ด.ญ.ปวริศา  เนียมทอง  ป.6/Mep1 4.ด.ญ.ณภัทร  วัชรขจรกุล ป.6/Mep1  5.ด.ญ.อัญชิสา เตชะวงศ์ ป.6/Math1  6.ด.ญ.สุวพิชญ์  จงสุวรรณวัฒนา ป.6/Sci1 7.ด.ญ.นำหทัย  บุณยรัตพันธุ์ ป.6/Sci1 และเด็กนักเรียนที่สอบได้คะแนนเต็ม 100 ทั้งสองวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ รวม 4 คน ได้แก่ 1.ด.ช.อรุณวิชญ์  งามดี  ป.6/Mep1 2.ด.ญ.ปพิชญา  หลักมั่น  ป.6/Mep1  3.ด.ญ.อัญชิสา  เตชะวงศ์  ป.6/Math1  4.ด.ญ.สุวพิชญ์  จงสุวรรณวัฒนา  ป.6/Sci1

สำนักข่าวลำปาง 13