เผยยอดใช้สิทธิเลือกตั้งทั้งลำปาง 80.09% บัตรเสีย 30,127 ใบ ‘โหวตโน’ มากที่สุดเขต 3

วันที่ 27 มีนาคม 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง ได้เปิดเผยข้อมูลการใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 (แบบไม่เป็นทางการ) โดยแยกตามเขตเลือกตั้งดังนี้

 

เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอเมืองลำปาง (ยกเว้นเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ตำบลพิชัยนอกเขตเทศบาลนครลำปาง และตำบลบ้านเสด็จ) อำเภอห้างฉัตร มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 155,856 คน มีผู้มาใช้สิทธิ์ 128,470 คน คิดเป็นร้อยละ 82.43มีบัตรดี 119,474 ใบ บัตรเสีย 6,445 ใบ และบัตรไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด 2,551 ใบ

เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอเมืองปาน อำเภอวังเหนือ อำเภอแจ้ห่ม และอำเภองาว มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 142,094 คน มีผู้มาใช้สิทธิ์ 112,128 คน คิดเป็นร้อยละ 92.09 มีบัตรดี 103,258 ใบ บัตรเสีย 7,390 ใบ และบัตรไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด 1,480 ใบ

เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอเมืองลำปาง (เฉพาะเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ตำบลพิชัยนอกเขตเทศบาลนครลำปาง และตำบลบ้านเสด็จ) อำเภอแม่เมาะ อำเภอแม่ทะ มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 160,012 คน มีผู้มาใช้สิทธิ์ 131,009 คน คิดเป็นร้อยละ 81.87 มีบัตรดี 120,325 ใบ บัตรเสีย 7,796 ใบ และบัตรไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด 2,888 ใบ

เขตเลือกตั้งที่ 4 อำเภอเกาะคา อำเภอเสริมงาม อำเภอสบปราบ อำเภอเถิน และอำเภอแม่พริก มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 163,990 คน มีผู้มาใช้สิทธิ์ 126,523 คน คิดเป็นร้อยละ 77.15 มีบัตรดี 116,479 ใบ บัตรเสีย 8,496 ใบ และบัตรไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด 1,548 ใบ

อย่างไรก็ตามการสรุปภาพรวมของการเลือกตั้งครั้งนี้ของจังหวัดลำปางพบว่า มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 621,952 คน มีผู้มาใช้สิทธิ 498,130 คน คิดเป็นร้อยละ 80.09 มีบัตรดี 459,536 คิดเป็นร้อยละ 92.25 ซึ่งเขตเลือกตั้งที่ 3 มีจำนวนสูงสุดที่ 120,325 ใบ และ บัตรเสีย 30,127 ใบ คิดเป็นร้อยละ 6.05 โดยที่เขตเลือกตั้งที่ 4 มีบัตรเสียสูงที่สุดจำนวน 8,496 ใบ ส่วนบัตรไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด 8,467 ใบ คิดเป็นร้อยละ 1.70 ซึ่งเขตเลือกตั้งที่ 3 มีจำนวนสูงสุดถึง 2,888 ใบ

สำนักข่าวลำปาง 13