เตรียมใจให้พร้อม !! เกณฑ์ทหารลำปาง 2562 รับชายไทยเข้ากองประจำการ 1,052 คน

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 ผู้สื่อข่าวรายงานกำหนดการวันตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2562 ในพื้นที่จังหวัดลำปาง ตั้งแต่วันที่ 1 – 9 เมษายน 2562 โดยแยกตามอำเภอดังนี้ วันที่ 1 เมษายน อ.แม่พริก และ อ.เมืองปาน วันที่ 2 เมษายน อ.วังเหนือ และ อ.เถิน วันที่ 3 เมษายน  อ.สบปราบ และ อ.แจ้ห่ม วันที่ 4 เมษายน  อ.งาว และ อ.เสริมงาม วันที่ 5 เมษายน  อ.แม่เมาะ และ อ.แม่ทะ วันที่ 6 เมษายน หยุดวันจักรี

 

วันที่ 7 เมษายน  อ.ห้างฉัตร และ อ.เมืองลำปาง (ต.สวนดอก ต.สบตุ๋ย ต.ชมพู ต.พระบาท ต.บ้านเสด็จ และ ต.กล้วยแพะ)  วันที่ 8 เมษายน อ.เกาะคา และ อ.เมืองลำปาง (ต.พิชัย ต.ต้นธงชัย ต.ทุ่งฝาย ต.บ้านเป้า ต.บ้านเอื้อม ต.บ้านค่า และ ต.นิคมพัฒนา) และ วันที่ 9 เมษายน อ.เมืองลำปาง (ต.หัวเวียง ต.เวียงเหนือ ต.บ่อแฮ้ว ต.ปงแสนทอง ต.บ้านแลง และ ต.บุญนาคพัฒนา)

สำหรับการรับทหารกองเกินเข้ากองประจำการปี 2562 ในพื้นที่จังหวัดลำปาง มียอดชายไทยเข้ารับการตรวจเลือกทั้งจังหวัดจำนวน 3,525 นาย โดยมียอดเข้ารับเป็นทหารกองเกินเข้ากองประจำการจำนวนทั้งสิ้น 1,052 นาย ซึ่งจะแบ่งส่งเข้าเป็นกองประจำการใน มทบ.32 จ.ลำปาง ผลัดที่ 1/62 จำนวน 389 นาย และผลัดที่ 2/62 จำนวน 381 นาย รวมทั้งหมด 770 นาย

พร้อมทั้งส่งช่วยเข้าเป็นกองประจำการใน มทบ.39 จ.พิษณุโลก ผลัดที่ 1/62 จำนวน 62 นาย ผลัดที่ 2/62 จำนวน 57 นาย  รวมทั้งหมด 119 นาย และ ส่งช่วยเข้าเป็นกองประจำการใน กองทัพภาคที่ 1  กทม. ผลัดที่ 1/62 จำนวน 84 นาย ผลัดที่ 2/62 จำนวน 79 นาย รวมทั้งหมด 163 นาย

สำนักข่าวลำปาง 13