ถกโซนนิ่งถนนเล่นน้ำสงกรานต์ลำปาง เผย “ทิพย์ช้าง-บ้านเชียงราย” ให้ตั้งซุ้มเล่นน้ำได้

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 ที่ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง นายสุรพล  บุรินทร์ทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้เป็นประธานคณะกรรมการชุดขับเคลื่อนถนนปลอดภัยปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเทศกาลประเพณีสงกรานต์ ปี 2562  จากกรณีที่ได้นำเสนอข่าวไปก่อนหน้านี้ว่าทางจังหวัดลำปางได้มีมาตรการห้ามการตั้งซุ้มขาย – ดื่มแอลกอฮอล์ในเทศกาลสงกรานต์วันที่ 12-13 เมษายน ที่จะถึงนี้บนถนน 4 สายคือ ถนนทิพย์ช้าง ถนนบ้านเชียงราย ถนนไปรษณีย์ และถนนบุญวาทย์ จนกระทั่งได้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกออนไลน์ของจังหวัดลำปาง ที่มีความคิดเห็นที่ขัดแข้งกับมาตรการดังกล่าว (ลำปางคุมเข้มเทศกาลสงกรานต์ ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ห้ามตั้งซุ้มบนถนน-ฟุตบาต)

 

โดย นายสุรพล  บุรินทร์ทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวว่า นโยบายของจังหวัดครั้งนี้เป็นการรณรงค์เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนไม่ได้สร้างความเดือดร้อนหรือกระทบสิทธิ์เสรีภาพแต่เราห่วงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนโดยส่วนรวม ถ้าท่านใดมีความเสนอแนะที่ดีสำหรับเรื่องนี้ เราก็พร้อมรับฟังเพื่อนำมาเป็นข้อมูลสำหรับโครงการฯนี้ในปีต่อไป

สำหรับมาตรการในปีนี้ได้ข้อสรุปคือจะมีกาห้ามจำหน่ายสุราบนทางเท้าและในถนนทั้ง 4 สาย คือ ถนนทิพย์ช้าง ถนนเชียงราย  ถนนไปรษณีย์ และถนนบุญวาทย์  และ ห้ามตั้งโต๊ะหรือซุ้มบน ถนนบุญวาทย์ ถนนไปรษณีย์  แต่ให้รถยนต์และรถจักรยานยนต์วิ่งผ่านได้ทั้งสองสาย สำหรับถนนอีก 2 สายคือ ถนนทิพย์ช้าง และถนนบ้านเชียงราย จะปิดถนนตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 19.00 น. เนื่องจากมีขบวนสงกรานต์ผ่านเส้นทางดังกล่าว

ซึ่งทั้ง ถนนทิพย์ช้าง และ ถนนบ้านเชียงราย จะจัดเป็นโซนนิ่งให้ประชาชนที่มาเล่นสงกรานต์สามารถตั้งซุ้มตามแบบอย่างประเพณีที่เคยทำกันมาได้ และสามารถดื่มกินได้ตามปกติ เพียงแต่ห้ามจำหน่ายสุราบนทางเท้าบนถนน  และห้ามรถยนต์และรถจักรยานยนต์วิ่งผ่านตามเวลาที่กำหนดเพื่อป้องกันอุบัติเหตุสำหรับคนที่เดินและใช้ถนนอยู่ ซึ่งถนนทั้ง 2 สายนี้ในปีต่อไปทางจังหวัดจะพิจารณาสนับสนุนในกิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรมให้มากขึ้น เช่น อาจจะทำอุโมงค์น้ำ สนับสนุนน้ำเล่นสงกรานต์ เป็นต้น

อย่างไรก็ตามจึงขอให้พี่น้องประชาชนคนลำปางเราทุกคนทุกภาคส่วนได้ช่วยกันสนับสนุน การรณรงค์เรื่อง “ขับเคลื่อนถนนปลอดภัย ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในเทศกาลประเพณีสงกรานต์ ปี 2562”  ครั้งนี้ด้วย เพราะการเล่นสงกรานต์ทุกคนไม่จำเป็นต้องดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  ซึ่งคนที่ดื่มก็ควรต้องเคารพในสิทธิ์ของคนที่อยากมาเที่ยวสงกรานต์อย่างสนุกสนานตามประเพณีของเราชาวเหนือที่ผ่านมาด้วย เพื่อให้เทศกาลสงกรานต์ของคนลำปางเรา  คงความยิ่งใหญ่มีวัฒนธรรมการเล่นที่ดีงาม  เป็นที่น่าสนใจของพี่น้องประชาชนทั่วไป ทั้งคนไทยและต่างชาติ  ได้มาเที่ยวอย่างมีความสุขเพียงปีละหนึ่งครั้งเท่านั้น  นายสุรพล กล่าวปิดท้าย.

สำนักข่าวลำปาง 13
ภาพประกอบโดย..Konlampang.com