อำเภอเถินคุมเข้มไฟป่าจัดชุดเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยง 4 ตำบล จับปรับคนฝ่าฝืนประกาศห้ามเผา

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเถิน จ.ลำปาง นายยรรยง กุนาคำ นายอำเภอเถิน ได้เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการต่างๆจาก กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมป่าไม้ เจ้าหน้าที่ทหาร เจ้าหน้าที่ตำรวจ สาธารณสุขอำเภอ กำนัน เข้าร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว ตามข้อสั่งการของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ได้มอบนโยบายในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน 9 จังหวัดภาคเหนือที่ จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 2 เมษายนที่ผ่านมา

 

โดย นายยรรยง กุนาคำ นายอำเภอเถิน ได้แจ้งถึงข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่ให้ควบคุมการเผาในพื้นที่โดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้น รวมถึงการบูรณาการระดมกำลังทุกภาคส่วนเพื่อช่วยในการดับไฟการฉีดพ่นละอองน้ำในพื้นที่ และสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนเพื่อป้องกันตัวเองจากฝุ่นละอองต่างๆ ซึ่งอำเภอเถินที่ผ่านมาในปีก่อนๆมีสถิติจุดความร้อนสะสมหรือ Hotspot มีจำนวนเยอะที่สุดของจังหวัดลำปาง แต่ในปีนี้พบว่าได้ลดลงเป็นอย่างมากและดีกว่าเดิมซึ่งก็เป็นการร่วมมือของทุกภาคส่วนที่ช่วยกันสอดส่องดูแลดังกล่าว

ทั้งในพื้นที่ก็ยังคงต้องเฝ้าระวังติดตามอย่างใกล้ชิดซึ่งได้กำหนดพื้นที่เสี่ยงจำนวน 4 ตำบลได้แก่ ตำบลแม่ปะ ตำบลแม่ถอด ตำบลแม่วะ และตำบลนาโป่ง ซึ่งได้จัดตั้งชุดเคลื่อนที่และเฝ้าระวังระดับตำบล โดยมอบหมายให้กำนันเป็นหัวหน้าชุด ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนจิตอาสา เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ เข้าร่วมคณะทำงานมีหน้าที่ลาดตระเวนเฝ้าระวังไฟป่าในพื้นที่เสี่ยง รวมถึงสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนในพื้นที่พร้อมทั้งจัดเตรียมพื้นที่ปลอดภัยไว้รองรับหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน อีกทั้งทาง จ.ลำปาง ได้ขยายเวลาประกาศห้ามเผาลำปางฟ้าใสไร้หมอกควันไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2562 จากเดิมประกาศถึงวันที่ 10 เมษายนที่จะถึงนี้

อย่างไรก็ตาม นายนิยม สุวรรณบุตร กำนันตำบลเวียงมอก ก็ได้จับกุมตัวชาวบ้านในพื้นที่ได้เป็นหญิง 1 รายที่ฝ่าฝืนกระทำความผิดเผาเศษวัชพืชภายในที่ดินของตนเอง ส่งพนักงานสอบสวน สภ.เวียงมอก เพื่อทำการเปรียบเทียบปรับตาม พรบ.จราจร พ.ศ.2522 มาตรา 130 ห้ามมิให้ผู้ใดเผา หรือกระทำด้วยประการใด ๆ ภายในระยะห้าร้อยเมตรจากทางเดินรถ เป็นเหตุให้เกิดควันหรือสิ่งอื่นใดในลักษณะที่อาจทำให้ไม่ปลอดภัยแก่การจราจรในทางเดินรถนั้น ซึ่งมีโทษปรับ 1,000 บาท

สำนักข่าวลำปาง 13