นายอำเภอมอบวุฒิบัตร รร.ผู้สูงอายุตำบลแม่วะ คุณตาวัย 85 ปีปลื้มเรียนจบได้สวมชุดครุย

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 ที่บริเวณศาลาวัดแม่วะหลวง ต.แม่วะ อ.เถิน จ.ลำปาง นายยรรยง กุนาคำ นายอำเภอเถิน ได้เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลแม่วะ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี นายขจรศักดิ์ คำดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะ ในฐานะผู้จัดการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลแม่วะ และ นายอนันต์ นันตาดี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะ ในฐานะผู้อำนวยการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลแม่วะ พร้อมด้วย นายเดชอนันต์ คำสวน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่วะ และคณะครูจิตอาสา ได้ให้การต้อนรับและเข้าร่วมเป็นเกียรติภายในพิธีดังกล่าว

โดยโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลแม่วะ ได้เปิดการเรียนการสอนเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ภายใต้แนวคิด “สูงอายุ อย่างสง่า มีคุณค่าแก่สังคม ” เพื่อพัฒนาสุขภาวะของผู้สูงอายุทั้ง 4 ด้านคือ ด้านร่างกาย จิตใจ ปัญญาและสังคม และส่งเสริมพัฒนาตนเอง ภายใต้การสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะ ซึ่งในปีนี้มีผู้สูงอายุในตำบลแม่วะได้สำเร็จการศึกษาจำนวน 71 คน ซึ่งเป็นรุ่นที่ 2 โดยส่วนมากจะเป็นผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไปที่เข้ามาเรียนหลักสูตรนี้ซึ่งใช้ระยะเวลาในการศึกษา 2 ปีโดยจะเรียนทุกวันพุธของเดือนโดยแบ่งเป็น 4 รายวิชาได้แก่ วิชาชีวิต วิชาชีพ วิชาการ และนันทนาการและกีฬา

อย่างไรก็ตามบรรดาผู้สูงอายุที่ผ่านการจบหลักสูตรต่างก็สวมใส่ชุดครุยรับมอบวุฒิบัตรจากนายอำเภอเถิน ซึ่งส่วนใหญ่ต่างก็มีความดีใจที่เรียนจบและไม่คิดว่าจะได้มาสวมใส่ชุดครุยในวัยที่มีอายุมากขนาดนี้ ทั้งนี้นักเรียนผู้สูงอายุที่สำเร็จการศึกษาที่มีอายุเยอะที่สุดคือ นายแสวง อุปนัน อายุ 85 ปี ซึ่งมีความปลาบปลื้มเป็นอย่างมากโดยเหล่าบรรดาลูกหลานต่างก็มาร่วมแสดงความยินดีนำช่อดอกไม้ต่างๆมามอบให้และถ่ายรูปร่วมกันบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักอีกด้วย

สำนักข่าวลำปาง 13