อบจ.ลำปาง เปิดให้ใช้ WiFi ฟรีในสวนสาธารณะหนองกระทิงเพิ่มความสะดวกแก่ประชาชน

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 นายทองดี จอมวงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า อบจ.ลำปาง ได้ดำเนินการติดตั้งอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่สวนสาธารณะหนองกระทิง เพื่อเชื่อมโยงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระหว่างสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง อ.เกาะคา จ.ลำปาง กับสวนสาธารณะหนองกระทิง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง ตามนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลำปางภายใต้แนวคิด “ลำปาง ปลายทางฝัน” ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่กำหนดให้ปี 2561 เป็นปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน “Amazing Thailand Tourism Year 2018”

 

เพื่อให้การเข้าถึงอินเตอร์เน็ตของประชาชนที่เข้ามาใช้บริการสวนสาธารณะหนองกระทิง ประชาชนจะได้รับข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในจังหวัด รวมถึงสามารถใช้อินเตอร์เน็ตเป็นสื่อกลางในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัดลำปาง ซึ่งที่ผ่านมาได้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งอำนวยความสะดวกโดยรอบเพื่อให้บริการประชาชนที่มาใช้บริการสวนสาธารณะหนองกระทิง

พร้อมทั้งทำโครงการติดตั้งอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงดังกล่าวเพื่อนำระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงไร้สายมาใช้งานในด้านการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาใช้บริการในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้โดยง่ายอีกด้วย

อย่างไรก็ตามได้ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณ 2 จุด ได้แก่ บริเวณลานกระทิงและบริเวณที่จอดรถ ประชาชนที่เข้าไปใช้บริการในบริเวณสวนสาธารณะหนองกระทิง สามารถใช้บริการอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยต้องกรอกข้อมูลลงทะเบียนตามฟอร์มที่กำหนดจึงสามารถใช้งานได้

สำนักข่าวลำปาง 13