คนแห่ใช้สิทธิเลือกตั้งใหม่ใน อ.เกาะคา หลังบัตรเลือกตั้งหายยอดไม่ตรงกับผู้มาใช้สิทธิ

เวลา 08.00 น.วันที่ 21 เมษายน 2562 ที่บริเวณศาลาอเนกประสงค์บ้านศาลาไชย ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง ซึ่งเป็นหน่วยเลือกตั้งที่ 3 เขตเลือกตั้งที่ 4 ของจังหวัดลำปาง ที่คณะกรรมการเลือกตั้งได้มีมติให้ดำเนินการจัดให้มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งใหม่ หลังพบปัญหาจากการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 มีนาคม ที่ผ่านมาซึ่งบัตรเลือกตั้งหายไปจำนวน 1 ใบ ทำให้จำนวนผู้มาใช้สิทธิไม่ตรงกับจำนวนบัตรเลือกตั้ง

 

โดยการจัดเลือกตั้งใหม่ในวันนี้ นายฐิติพล ทศรฐ ผู้อำนวยการสำนักคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง ได้มาประจำหน่วยเพื่อควบคุมดูแลการเลือกตั้งครั้งนี้ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งบรรยากาศก่อนการเปิดหีบเลือกตั้งได้มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งมาเข้าแถวรอใช้สิทธิกันอย่างคึกคัก โดยหน่วยเลือกตั้งแห่งนี้มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวน 714 คน

สำหรับจังหวัดลำปางมี 2 หน่วยเลือกตั้งที่อยู่ในเขตเลือกตั้งที่ 4 ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติให้มีการจัดการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งใหม่เพราะจำนวนผู้มาใช้สิทธิไม่ตรงกับจำนวนบัตรเลือกตั้ง คือ หน่วยเลือกตั้ง 3 บ้านศาลาไชย หมู่ 2 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง และ หน่วยเลือกตั้งที่ 6 วัดบ้านจู๊ด หมู่ 5 ต.ลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง ซึ่งมีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 824 คน

สำนักข่าวลำปาง 13