ชาวตำบลแม่วะสืบสานประเพณีท้องถิ่น จัดกิจกรรมฟังธรรมขุนห้วย บวชป่า สร้างฝาย

วันที่ 11 มิถุนายน 2562 ที่บริเวณอุทยานแห่งชาติแม่วะ อ.เถิน จ.ลำปาง นายขจรศักดิ์ คำดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมประเพณีฟังธรรมขุนห้วย บวชป่า สร้างฝาย ประจำปี 2562 โดยมีนายเดชอนันต์ คำสวน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่วะ นำเจ้าหน้าที่อุทยาน และผู้นำชุมชน ประชาชนจิตอาสา นักเรียนนักศึกษาในพื้นที่จำนวนกว่า 350 คนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งทาง สภาวัฒนธรรมตำบลแม่วะ และ อบต.แม่วะ ได้ร่วมกับ อุทยานแห่งชาติแม่วะ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น

 


โดย นายสุจิน คำภิระแปง ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลแม่วะ กล่าวว่ากิจกรรมในครั้งนี้เป็นการสืบสานประเพณีท้องถิ่น และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนได้ตระหนักถึงปัญหาภัยแล้งและการเกิดไฟป่าจนทำให้เกิดสภาวะโลกร้อนโดยเฉพาะฤดูร้อนที่ผ่านมาอำเภอเถินได้มีอุณหภูมิสูงสุดเป็นอันดับ 1 ของโลก รวมทั้งยังเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน ชุมชน และประชาชนได้ร่วมกันอนุรักษ์ ฟื้นฟู สร้างความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งต้นน้ำลำธาร และกักเก็บชะลอการไหลของน้ำในช่วงฤดูน้ำหลากเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับป่าไม้

อย่างไรก็ตามภายในงานได้มีการเดินขบวนเครื่องสักการะ ก่อนที่พระสงฆ์จะได้ทำพิธีสืบชะตาตามแบบประเพณีล้านนา และแสดงพระธรรมเทศนากลางลำห้วย ซึ่งถือว่าเป็นพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธ์และเก่าแก่ที่สืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน และเป็นความเชื่อของบรรพบุรุษซึ่งจัดขึ้นในวันขึ้น 9 ค่ำ เดือน 9 เป็นประจำทุกปี ซึ่งถึงแม้จะเข้าสู่ช่วงฤดูฝนแล้วแต่น้ำในลำห้วยแม่วะยังคงไม่มีน้ำไหลผ่านจึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นเป็นการสืบชะตาและขอฝนให้ตกตามฤดูกาลและให้คนในชุมชนได้อยู่เย็นเป็นสุข โดยขุนห้วยคือแหล่งต้นน้ำลำธาร ซึ่งตามความเชื่อในขุนห้วยแต่ละแห่งย่อมจะมีเทวดารักษาดูแลอยู่เพราะเชื่อว่าผีขุนห้วย  ผีขุนน้ำ จะเป็นผู้คอยกักน้ำปล่อยน้ำลงมาจากภูเขาไหลลงสู่ลำห้วยให้ชาวบ้านได้ใช้น้ำทำการเกษตรดังกล่าว


นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังได้ร่วมกันสร้างฝายในพื้นที่ป่าอุทยานแห่งชาติแม่วะโดยน้อมนำแนวพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาเป็นกรอบแนวทางในการฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ำ จำนวน 10 ฝาย และบวชป่าต้นไม้ใหญ่ 110 ต้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประจำปี 2562 อีกด้วย

สำนักข่าวลำปาง 13