รับสมัครแล้ววันนี้..!! อำเภอสบปราบชวนวิ่งการกุศลซ่อมแซมอาคารผู้ป่วย รพ.สบปราบ

เมื่อเร็วๆนี้ นายธนารัฐ สายเทพ นายอำเภอสบปราบ จ.ลำปาง เปิดเผยว่าทางอำเภอสบปราบ พร้อมด้วย โรงพยาบาลสบปราบ และ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสบปราบ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล “วิ่งเลาะรั้ว…ทัวร์สบปราบ” ครั้งที่ 1 SOP PRAP WALK&RUN 2019 ในวันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2562 ณ ด้านหน้าที่ว่าการอำเภอสบปราบ เพื่อนำรายได้สบมบทุนในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารผู้ป่วยใน และสร้างห้องพระสงฆ์อาพาธของโรงพยาบาลสบปราบ รวมถึงการช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงและผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่

 

โดยอำเภอสบปราบได้กำหนดเป้าหมายในการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์และวัฒนธรรม รวมทั้งการส่งเสริมการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ตลอดจนการเสริมสร้างความสามัคคีขิงหน่วยงานและชุมชนในพื้นที่ในการตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดลำปาง ซึ่งจากเป้าหมายดังกล่าวจึงได้ร่วมกับ หน่วยงานส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาชน ได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น

อย่างไรก็ตามผู้ที่สนใจจะเข้าร่วมกิจกรรมสามารถลงทะเบียนผ่านทางออนไลน์ได้ที่ http://61.19.35.187/run2019/ หรือสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงพยาบาลสบปราบ และ ที่ว่าการอำเภอสบปราบ ในวันและเวลาราชการ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 8 กรกฏาคม 2562 เท่านั้น ซึ่งมีค่าลงทะเบียนแบบ VIP เสื้อสีเหลือง ราคา 1,000 บาท โดยจะได้รับเสื้อและเหรียญพร้อมของที่ระลึก และแบบทั่วไป เสื้อสีฟ้า ราคา 400 บาท ซึ่งจะได้รับเสื้อและเหรียญ โดยสามารถเลือกวิ่งได้ทั้ง 2 ระยะคือ ฟันรันเดินวิ่งเพื่อสุขภาพระยะทาง 5.5 กิโลเมตร และ มินิมาราธอน 10.5 กิโลเมตร 

สำนักข่าวลำปาง 13