อำเภอวังเหนือสอนทำกับดักรับมือหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดพบระบาดกว่า 1,600 ไร่

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางสาวรฌทร  สงวนพงศ์ นายอำเภอวังเหนือ ได้มอบหมายให้นายไพรัช ผมไผ ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอวังเหนือ เจ้าหน้าที่ทหารชุด ชป.มทบ.32 (ค่ายประตูผา) และผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 บ้านไผ่กลาง ต.วังใต้ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง เข้าร่วมประชุมชี้แจงชาวบ้านเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังเกิดการระบาดหนักของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด

 

 

โดยพบว่าจากการสำรวจความเสียหายในพื้นที่ ต.วังใต้ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง มีเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดจำนวน 221 ครัวเรือน พื้นที่เสียหายประมาณ 1,628 ไร่เศษ ซึ่งในเบื้องต้นทางอำเภอวังเหนือ ได้ประสานให้ทางสำนักงานเกษตรอำเภอวังเหนือ และ อบต.วังใต้ เข้าให้การช่วยเหลือแล้ว

อย่างไรก็ตามสำนักงานเกษตรอำเภอวังเหนือยังได้สาธิตการใช้กากน้ำตาลผสมน้ำสำหรับดักผีเสื้อหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด ซึ่งพบว่าผลการตรวจสอบจุดที่วางกับดักผีเสื้อหนอนกระทู้ลายจุดของแปลงปลูกข้าวโพดนั้น ได้มีผีเสื้อหนอนกระทู้ลายจุดเข้ามาติดกับดักที่เกษตรกรวางไว้เป็นจำนวนมากซึ่งได้ผลเป็นที่น่าพอใจ โดยหลังจากนี้ทางอำเภอวังเหนือจะได้ลงพื้นที่สำรวจหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบเพื่อจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่เกษตรกรต่อไป

สำนักข่าวลำปาง 13