กฟผ.แม่เมาะ ลงพื้นที่ให้ความรู้ก่อนร่วมเวที ค.1 สร้างโรงไฟฟ้าทดแทนเครื่องที่ 8-9

เมื่อเร็วๆนี้ ผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ ร่วมลงพื้นที่สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในพื้นที่ทั้ง 5 ตำบล 44 หมู่บ้าน ของอ.แม่เมาะ ภายใต้โครงการ “กฟผ.เคาะประตูบ้าน” ระหว่างวันที่ 19 มิถุนายน ถึงวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ในการเข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1 สำหรับจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) ของโครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทนเครื่อง 8-9 ที่จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

 

ทั้งนี้ ในวันที่ 30 มิถุนายนที่ผ่านมา กลุ่มชาวบ้านเวียงสวรรค์และชุมชนใกล้เคียงกว่า 160 คน ได้รวมตัวเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงความสำคัญของโครงการฯ ตลอดจนแสดงจุดยืนในการสนับสนุนการก่อสร้างโรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทนเครื่องที่ 8-9 ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านเวียงสวรรค์ ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โดยมี นายพัฒนพงศ์ ขันทา ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ-2 ชี้แจงการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม นอกจากนั้นยังตอบข้อซักถามและประเด็นสงสัยต่างๆ กับชุมชน เพื่อให้เกิดความเข้าใจเห็นความสำคัญและรักษาสิทธิของตนในการเข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นดังกล่าว

สำนักข่าวลำปาง 13